Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa 2751-SM-S1-2-BEG-BP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP, Warszawa 2011.

2. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.

3. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne, Warszawa 2008.

4. Z. Cekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.

5. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Fehler W., Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A.

Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2003, ss. 944-977.

2. Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Podręcznik akademicki,

Warszawa 2008.

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. naukowa B. Wiśniewski S. Zalewski,

Bielsko-Biała 2006.

4. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, pod red. R. Jakubczaka, Dom

Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.

5. Born H., Towards Effective Democratic Oversight of Intelligence Services: Lessons Learned from Comparing National Practices, „The Quarterly Journal” 2004, v. III, nr 4.

6. Goldsmith A., Policing Weak States: Citizen Safety And State Responsibility

Andrew Goldsmith, "Policing and Society

An International Journal of Research and Policy" 2002, v. 13, s. 3-21.

7. Cawthra G., Luckham R., Democratic Control and the Security Sector. The Scope for Transformation and itsLimits, w: Governing Insecurity. Democratic Control of Military and Security Establishments in Transitional Democracies, ed. G. Cawthra, R. Luckham, London-New York 2003.

8. Tapia-Valdes J. A., A Typology of National Security Policies, „Yale Journal of International Law” 1982, vol. 9, https://pdfs.semanticscholar.org/24c0/834f6629911c9ce2f699133a87941e1af80b.pdf

Akty normatywne:

1. Konstytucja RP

2. Akty regulujące działalność służb, straży i formacji właściwych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność.

Kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

Rozkład materiału

I Zajęcia organizacyjne

II Rozważania nad bezpieczeństwem państwa

pojęcie bezpieczeństwa

pojęcie państwa i jego funkcji

ujęcie bezpieczeństwa państwa i jego sektorów

bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe

III Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa:

Poruszane kwestie dotyczą m. in.:

- czynników geopolitycznych, społecznych, historycznych, ekonomicznych itd.

IV Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Poruszane kwestie dotyczą m. in.:

-problematyki zagrożeń i typologii zagrożeń

- wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w kontekście pojawiających się nowych form zagrożeń

V Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa państwa :

Kwestie bezpieczeństwa w ustawie zasadniczej

Władza ustawodawcza w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa

Władza wykonawcza w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa

Władza sądownicza w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa

Rola samorządu w obszarze bezpieczeństwa państwa

VI Stany nadzwyczajne

Istota, tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych w Polsce

VII Polityka bezpieczeństwa

Problemy globalne w polityce bezpieczeństwa.

Doktrynalne i instytucjonalne czynniki kształtujące system polityki bezpieczeństwa państwa

Polityka bezpieczeństwa Polski

VIII Strategia w polityce bezpieczeństwa państwa

Strategie bezpieczeństwa Narodowego Polski

Podstawy prawne

Charakterystyka Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r.

IX Bezpieczeństwo Polski w kontekście międzynarodowym

Współpraca w obszarze bezpieczeństwa na gruncie międzynarodowym:

- Karta Narodów Zjednoczonych

- Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

X Regulacje prawne i organy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

XI Bezpieczeństwo militarne

Pojęcie bezpieczeństwa militarnego

Determinanty bezpieczeństwa militarnego

Instytucje bezpieczeństwa militarnego

Interwencje militarne i ich uwarunkowania

XII Bezpieczeństwo społeczne:

Podstawy bezpieczeństwa społecznego

Rodzaje bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia w tym obszarze

Instytucje i instrumenty bezpieczeństwa społecznego

XIII Bezpieczeństwo ekonomiczne/finansowe państwa

Pojęcie bezpieczeństwa finansowego

Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa

Instytucje stojące na straży bezpieczeństwa finansowego

XIV Bezpieczeństwo energetyczne państwa

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa

Zagrożenia

Instrumenty i instytucje bezpieczeństwa energetycznego

XV Bezpieczeństwa informacyjne państwa

Pojęcie bezpieczeństwa informacyjne i jego znaczenie dla bezpieczeństwa państwa

Instrumenty i instytucje gwarantujące bezpieczeństwa energetycznego

XVI – Kolokwium zaliczeniowe – pisemne

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną następujące metody: różne formy dyskusji w zależności od zajęć, burza mózgów, rozwiązywanie problemów w oparciu o przeczytaną literaturę, elementy wykładu. Przeprowadzana będzie analiza konkretnych przypadków. Podczas zajęć będzie wykorzystywany sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Sylwia Galij-Skarbińska 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.