Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badań w stosunkach międzynarodowych 2751-SM-S1-2-MTB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Kapiszewski , L. M. MacLean , Field Research in Political Science: Practices and Principles (Strategies for Social Inquiry), Cambridge University Press 2015

Paul M. Kellstedt, The Fundamentals of Political Science Research 2nd Edition, Cambridge University Press 2013

Vivien Lowndes (Editor), David Marsh (Editor), Gerry Stoker (Editor) , Theory and Methods in Political Science (Political Analysis), Red Globe Press; 2018.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013

J. B. Johnson, H. T. Reynolds, J. D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, UJ, Kraków 1992.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Elementy metodologii nauki o polityce. Rozważania pojęciowe, red. M. Surmaczyński, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1989.

F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

S. Nowak, Metodologia nauk społecznych, PWN, Warszawa 1985.

S. Nowak, Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1965.

Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

W. Phillips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Ma wiedzę przedmiotową i metodologiczną w zakresie nauk społecznych w kontekście stosunków międzynarodowych i ich powiązaniu z naukami o polityce, historią, ekonomią i prawem

-Zna metodologię badań w zakresie stosunków międzynarodowych i prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego

Umiejętności:

-Poprawnie stosuje poznaną terminologię i metody badawcze z zakresu dyscyplin naukowych, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami międzynarodowymi

-Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową

Kompetencje społeczne:

-Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych

-Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest wstanie zdiagnozować własne braki

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i test zaliczeniowy

Praca zaliczeniowa

Zakres tematów:

Plan badań

Etapy procesu badawczego

Formułowanie problemu badawczego

Analiza zależności pomiędzy dwiema zmiennymi

Hipotezy badawcze

Definiowanie obszaru badawczego

Etyka w badaniach społecznych

Eksperyment

Analiza treści

Jakościowe badania terenowe

Badania sondażowe

Budowa kwestionariusza

Analiza danych ilościowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Arkadiusz Czwołek 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)