Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne po roku 1989 2751-SM-S1-3-MSP89
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 h (synchronicznie i asynchronicznie)
Literatura:

- Bryc A., Rosja w XXI wieku – gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

- Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, red. R. Kuźniar, J. Simonides, Bydgoszcz-Warszawa 2004

- Friedman G, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2012.

- Kissinger H., World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History, London 2014.

- Kiwerska Jadwiga, Stany Zjednoczone wobec kryzysów regionalnych - aspekt transatlantycki, Poznań 2013.

- Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, Wrocław 2015.

- Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym : wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Kraków 2016.

- Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Wrocław 2018.

- Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006

- Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005.

- Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Lublin 2008.

- Solarz M., Północ – Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Warszawa 2009.

- Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze proradzieckim, Warszawa 2013.

- Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku, t. 1-2, Warszawa 2018.

- Zając J., Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

- Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, red. A. Rudowski, R. Zenderowski, Warszawa 2009.

- Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2007.

Literatura przedmiotu do poszczególnych tematów będzie podawana w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

- Udział w zajęciach (do zaliczenia)

- Pisemny egzamin końcowy

Zakres tematów:

- Międzynarodowe stosunki polityczne: wprowadzenie

- Rozpad bloku wschodniego i jego skutki

- Kształtowanie się pozimnowojennego ładu międzynarodowego

- Przebudowa globalnego systemu bezpieczeństwa i problemy rozbrojenia

- Struktura globalnego systemu międzynarodowego na przełomie stuleci

- Międzynarodowa ochrona praw człowieka

- Ekologiczne wyzwania świata

- Problemy społeczne w wymiarze międzynarodowym

- Problemy etniczne współczesnego świata

- Spory i konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych

- Terroryzm międzynarodowy jako wyzwanie bezpieczeństwa XXI w.

- Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

- Ewolucja ładu międzynarodowego w XXI wieku i scenariusze jego rozwoju

Metody dydaktyczne:

- Zdalne nauczanie synchroniczne i asynchroniczne (platforma MOODLE)

- Wykład konwersatoryjny

- Wykład tradycyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Antonina Kozyrska 24/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.