Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polska polityka zagraniczna 2751-SM-S1-3-PPZ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Polecana literatura:

Podstawowa:

Historia dyplomacji polskiej, t. IV (1918–1939), t. V (1939–1945), Warszawa 1995, 1999;

Kamiński M.K, Zachariasz M.J., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, Warszawa 1998;

Krasuski J., Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Poznań 2005;

Kuźniar R. , Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012;

Łossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992;

Polityka zagraniczna Odrodzonej Polski 1918–1988, red. B. Rychłowska, Warszawa 1989;

Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, red. R. Kuźniar, Warszawa 2004;

Polityka zagraniczna RP 1989–2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002;

Polityka zagraniczna RP 1989–2014, red. J. Knopek, R. Willa, Warszawa 2016;

Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. Koziński, R. Zenderowski, Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009;

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Lublin 1998;

Madera A. J., Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989–2003, Kraków 2003;

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994;

McDonald B., No Guts, No Glory: A Foreign Policy for the European Union, London 2019;

Leczyk M., Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1939, Białystok 1997;

Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Sąsiedzi, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008;

Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku, red. R. Stemplowski, A. Żelazo, Warszawa 2002;

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918–2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000;

Ślusarczyk J., Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Warszawa 1993;

Żerko S., Stosunki polsko-niemieckie 1938–1939, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

W1: Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej - K_W01;

W2: Student zna podstawową terminologię z zakresu polityki zagranicznej - K_W02, K_W03;

W3: Student ma podstawową wiedzę o polityce zagranicznej Polski w XX i XXI wieku oraz jej miejscu w dziejach współczesnych - K_W04, K_W05;

W4: Student ma podstawową wiedzę o relacjach między Polską a innymi podmiotami na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza z państwami sąsiednimi - K_W04;

W5: Student ma wiedzę o normach i regułach, w oparciu o które prowadzona jest polska polityka zagraniczna przez Polskę - K_W07.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć jest składową trzech ocen:

1. Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

2. Aktywny udział w zajęciach - ocenianie ciągłe na zajęciach (30% oceny końcowej) - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07.

3. Kolokwium w formie testu otwartego oceniające całość zdobytej wiedzy i umiejętności przez studenta (70% oceny końcowej) - K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07.

Kolokwium: test otwarty (5 pytań x 5 punktów)

91%–100% – bardzo dobry,

81%–90% – dobry plus,

71%–80% – dobry,

61%–70% – dostateczny plus,

51%–60 % – dostateczny,

0%–50% – niedostateczny.

Zakres tematów:

I blok teoretyczny:

1. Polityka zagraniczna jako kategoria nauki o polityce.

2. Decydowanie w polityce zagranicznej.

3. Sfera świadomościowa polityki zagranicznej.

4. Sfera operacyjna polityki zagranicznej.

5. Wyznaczniki polityki zagranicznej.

II blok historyczny:

6. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej.

7. Polska polityka zagraniczna w czasie II wojny światowej.

8. Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

9. Polska polityka zagraniczna po 1989 r.

10 Współczesne wyzwania polskiej polityki zagranicznej.

III blok komunikacyjny:

11. Dyplomacja publiczna w polskiej polityce zagranicznej.

12. Polska marka narodowa.

13. Kanały komunikacyjne w polskiej polityce zagranicznej.

14. Kultura i dziedzictwo narodowe jako element promocji państwa.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, debata, dyskusja, analiza źródeł, ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, obserwacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Katarzyna Kącka, Piotr Majewski 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)