Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura XIX-XXI w. 1402-A-1Zka-S1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Planowane we wrześniu: 14 godz. zajęcia tradycyjne - 16 godz. zajęcia zdalne.
W wyniku objęcia strefą czerwoną zajęcia od 19 października w sposób zdalny. Informacje o powrocie do formy tradycyjnej będą podawane w formie oficjalnych zarządzeń.

Szczegółowy układ zajęć:

1. 5 X 2020 – ZDALNE, konwersatorium w czasie rzeczywistym przy użyciu narzędzia Ms Teams (dalej: ZDALNE, Teams).
2. 12 X 2020 – zajęcia tradycyjne, WSP, ul. Sienkiewicza 30/32, sala Tymona (dalej: TRADYCYJNE, s. Tymona)
3. 19 X 2020 – ZDALNE (Teams)
4. 26 X 2020 – ZDALNE (Teams)
5. 2 XI 2020 – ZDALNE (Teams)
6. 9 XI 2020 – ZDALNE (Teams)
7. 16 XI 2020 –ZDALNE (Teams)
8. 23 XI 2020 – ZDALNE (Teams)
9. 30 XI 2020 – ZDALNE (Teams)
10. 7 XII 2020 – ZDALNE (Teams)
11. 14 XII 2020 – ZDALNE (Teams)
12. 21 XII 2020 – ZDALNE (Teams)
13. 4 I 2020 – ZDALNE (Teams)
14. 11 I 2020 – ZDALNE (Teams)
15. 18 I 2020 – ZDALNE (Teams)

Literatura:

por. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Efekty uczenia się:

Student zyskuje podstawową wiedzę o głównych kierunkach, zjawiskach i trendach we współczesnej architekturze. Zna czołowych przedstawicieli kierunków oraz potrafi przypisać im konkretne realizacje.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy oraz interpretacji obiektów architektonicznych; orientuje się w sposobie użycia nowoczesnych technik i materiałów budowlanych w celu osiągnięcia przez architekta określonego wrażenia wizualnego.

Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna elementarną terminologię architektoniczną pomocną w dalszej nauce.

Uzyskuje umiejętność samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego oraz na podstawowej wiedzy z zakresu krytyki artystycznej (architektonicznej).

Potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje na wybrany temat, analizować obiekt architektoniczny, oceniać i wartościować. Posiada elementarne umiejętności badawcze. Ma podstawę do kontynuowania nauki na poziomie studiów 2 stopnia.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach, obecność oraz aktywny udział w dyskusjach oraz prezentacja wybranego zagadnienia – W1, W2, W3, W4, W5; U1, U2, U3 do U7; K1-K5

- kolokwia w trakcie semestru polegające na sprawdzaniu znajomości terminologii i zagadnień omawianych na zajęciach – W3, W6

- zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru i testu otwartego – W1, W3.

Ocena końcowa jest wynikową powyższych aktywności studenta.

Kryteria oceniania:

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru

ndst – 24 pkt. (60 %)

dst – 25-28 pkt. (~70%)

dst plus – 29-31 pkt. (~ 77%)

db – 32-34 pkt. (~85 %)

db plus – 35-37 pkt. (~92%)

bdb – 38-40 pkt. (100%)

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu otwartego

ndst – od 57 pkt. (57%)

dst - 58-65 pkt. (~65%)

dst plus- 66-73 pkt. (~73%)

db- 74-81 pkt. (~81%)

db plus- 82-89 pkt. (~89%)

bdb- 90-100 pkt. (100%)

Powyżej wskazana różnorodna forma weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zapewnia zrealizowanie efektów uczenia się: W1-W6; U1- U7; K1-K5

Zakres tematów:

Pierwsze 8 spotkań w formie wykładu konwersatoryjnego.

W trakcie 9 spotkania (30 listopada) przewidziany test sprawdzający znajomość terminologii, technik i materiałów stosowanych w budownictwie i architekturze.

Dalsza część przeznaczona na prezentacje indywidualne studentów, realizowana w trybie zdalnym przez Ms Teams.

Zakres tematów do opracowania przez studentów ustalany w trakcie zajęć. Tematy dobierane indywidualnie zgodnie z zainteresowaniami studenta. Student przygotowuje prezentację na 20-30 min (tj. ok. 8 stron tekstu z bibliografią i prezentacją w power point lub pdf). Po prezentacji następuje dyskusja, w której biorą udział wszyscy studenci.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala Sala Tymona
Joanna Kucharzewska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.