Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia 1401-Mul-2L-sm-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Efekty uczenia się:

jak wyżej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta ćwiczenia, projekty i wszelkie realizacje określone szczegółowo w planach semestralnych. Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach

wykonanie zadanych prac podsumowujących tematy

obecność i praca na zajęciach

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

zgodność pracy z zadanym tematem

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (kreatywność, artyzm, plastyka pracy, profesjonalne wykonanie)

opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę

w praktyce

oryginalne ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień.

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt

Zakres tematów:

ROK II, semestr zimowy i letni

Blok programowy z zakresu realizacji 3D

1. Kompozycja 3d – modelowanie przy pomocy podstawowych brył w programie 3ds MAX,

2. Modelowanie – edycja obiektów trójwymiarowych w trybie Editable Mesh ze zdjęć referencyjnych, tworzenie obiektów poprzez wytłaczanie płaskich kształtów,

3. Teksturowanie - tworzenie materiałów/tekstur w programie Adobe Photoshop,

4. Podróż - animacja wykorzystująca ruch wirtualnej kamery oraz oświetlenie w 3ds Max, rendering do formatu wideo,

5. Transformacja – animacja 3d,

6. 3D + wideo - postprodukcja w programie Adobe After Effects, połączenie wygenerowanego obrazu trójwymiarowego z obrazem zarejestrowanym kamerą.

Blok programowy z zakresu realizacji audiowizualnych

1. Studio telewizyjne – obsługa kamer i narzędzi pomocniczych.

2. Green screen – efekty filmowe

3. Światło w filmie

4. Przetwarzanie obrazu – efekty filmowe

ROK III, semestr zimowy i letni

Blok programowy z zakresu realizacji audiowizualnych

1. Język filmowy – zasady montażu, komunikacja i przekaz w filmie

2. Montaż – dynamika montażu, budowanie przekazu, found footage

3. Efekty filmowe i techniki łączone, kolor w filmie

4. Film artystów – wykorzystanie technik wideo do realizacji artystycznych.

Blok programowy z zakresu realizacji artystycznych z wykorzystaniem multimediów

1. Realizacje multimedialne w przestrzeni publicznej

2. Realizacje site specific.

3. Przestrzenna realizacja multimedialna w przestrzeni publicznej

4. Improwizacja artystyczna z wykorzystaniem multimediów

5. Instalacja wideo

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Każdy ze studentów ma dostęp do komputera, studenci poznają narzędzia dostępne w programach do edycji cyfrowego obrazu, dzięki którym będą mogli zrealizować ćwiczenie poprzez metodę warsztatową, wykonując zadania pokazane przez prowadzącego.

Podczas zajęć, studenci wykorzystują poznane narzędzia w pracy nad własnymi projektami, które są odpowiedzią na zadane tematy.

Poziom trudności ćwiczeń stopniowo wzrasta, dzięki czemu studenci coraz swobodniej korzystają ze stosowanego programu do realizacji multimedialnych.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.

Studenci realizują swoje zadania w pracowni komputerowej ZPI lub UCNTN oraz w studiu telewizyjnym.

Realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, z wyjątkiem ćwiczeń, które są nastawione na współpracę i podejmowanie odpowiednich ról.

Stosowane metody:

Eksponujące: pokaz

Podające: opis, pogadanka

Poszukujące: ćwiczeniowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 12:15, sala 5
Tomasz Wlaźlak 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Mickiewicza 121)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.