Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych 2751-BW-S1-3-BSL
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Wykaz pytań egzaminacyjnych

1. Na czym polega interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

2. Podstawy prawne bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce.

3. Badania chicagowskiej szkoły socjologicznej bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kryminologia sytuacyjna.

4. Gdzie powstałą i na czym polega koncepcja Crime Prevention through Environmental Designe (CPTED) pierwszego i drugiego stopnia?

5. Na czym polega koncepcja społecznych oczu i kto jest jej twórcą?

6. Na czym polega koncepcja Oscara Newmana I George’a Randa defensible space”. Na czym według Newmana polega terytorializm. Co to jest według niego przestrzeń graniczna. Na czym polega zarządzanie i konserwacja bezpiecznej przestrzeni?

7. Gdzie powstała i na czym polega koncepcja community policing? Na czym polega solving i community partrerschip?

8. Na czym polega teoria wybitych szyb Wilsona i Kellinga?

9. Na czym polega, kto, kiedy i gdzie wprowadził koncepcję zero tolerancji?

10. Co to był Compstat? Kto i gdzie go wprowadził?

11. Na czym polega program „Crime Stoppers?”

12. Co wiesz o roli Rudolfa Giulianiego i Wiliama Bratona w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych?

13. Kto to był Robert Peele i jakie było jego znaczenia dla policji brytyjskiej? Na czym polega brytyjski narodowy program Together?

14. Gdzie i przez kogo są dostępne i co zawierają internetowe mapy przestępczości?

15. Na czym polegają holenderskie koncepcje „ulice dla życia” i „aktywne fronty”? Co to są holenderskie policyjne certyfikaty?

16. Co to jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości? Na czym polegają konferencje dobrych praktyk? Co wiesz o Komitecie Technicznym 325?

17. Co wiesz o programie Bezpieczna Polska”?

18. Co wiesz o programie „Razem Bezpieczniej”?

19. Na czym polega, gdzie jest realizowana i do kogo adresowana koncepcja policyjnego Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych? Kto prowadzi, do kogo jest adresowany i na czym polega Bank Dobrych Praktyk?

20. Proszę przedstawić rozwój badań na bezpieczeństwem społeczności lokalnych w Polsce.

21. Jakie są rodzaje gett? Co to jest koncepcja gattet comunities? Jaka jest jej geneza i rozwój na świecie i w Polsce?

22. Wymień zadania samorządu gminnego w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych? Wskaż rolę rady gminy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ochronie bezpieczeństwa lokalnego?

23. Przeciwdziałania przemocy domowej.

24. Zadania samorządu terytorialnego i innych podmiotów w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

25. Zadania samorządu terytorialnego i innych podmiotów w przeciwdziałaniu narkomanii.

26. Bezpieczeństwo imprez masowych.

27. Bezpieczeństwo zgromadzeń.

28. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

29. Geneza i rozwój monitoringu wizyjnego na świecie i w Polsce.

30. Znaczenie planowania przestrzennego dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych w Polsce.

31. Na czym polegają obywatelskie inicjatywy w zakresie stanowienia prawa miejscowego i jakie mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa lokalnego.

32. Znaczenie budownictwa socjalnego dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych i zagrożenia wynikające z praktyk stosowanych w niektórych miastach.

33. Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej.

34. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.

35. Zagrożenia z strony przestępczości zorganizowanej.

36. Na czym polegają zagrożenia bezpieczeństwa działalności gospodarczej?

37. Rodzaje i znaczenie konfliktów społecznych dla bezpieczeństwa lokalnego.

38. Ustawowe i faktycznie realizowane zadania straży gminnych i ich znaczenie dla porządku w społecznościach lokalnych. Na czym polega współpraca straży gminnych z policją?

39. Zadania samorządu powiatowego mających związek z bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Rola rady powiatu i starosty w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

40. Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku.

41. Rola samorządu wojewódzkiego w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych?

42. Rola Policji w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Policyjne programy prewencyjne.

43. Jakie zadnia musi realizować Policji na polecenia organów samorządu lokalnego w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalny. W jakim zakresie samorząd terytorialny może wspierać Policję? Uprawnienia organów samorządu terytorialnego w związku z procedurą zmiany na stanowiskach kierowniczych w Policji na szczeblu komisariatu i komendy powiatowej.

44. Znaczenie środków masowego i Internetu przekazu w ochronie bezpieczeństwa społeczności lokalnych?

45. Znaczenie organizacji społecznych dla ochrony bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Piotr Siemiątkowski 62/66 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.