Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanony literackie 2591-s1KOMP1L-KL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kanony literatury francuskiej:

1. Teksty literackie (w kolejności, w której będą omawiane):

Oryginały:

Chrétien de Troyes, „Perceval ou le conte du Graal”, Flammarion, Paris 2001.

Jean Racine, „Phèdre”, Librairie Générale Française, Paris 1992.

Choderlos de Laclos, „Les Liaisons dangereuses”, Livre de poche, Paris, 2002.

Gustave Flaubert, „Madame Bovary”, Pockt, Paris 2018.

Przekłady:

Chrétien de Troyes, „Percewal z Walii czyli opowieść o Graalu”, [in:] „Arcydzieła francuskiego średniowiecza”, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Anna Tatarkiewicz, wybór Maciej Żurowski, wstęp Zygmunt Czerny, PIW, Warszawa 1968.

Jean Racine, „Fedra”, tłum. i oprac. Antoni Libera, PIW, Warszawa 2011.

Jean Racine, „Fedra”, tłum. i przedm. Tadeusz Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków 2002.

Choderlas de Laclos, „Niebezpieczne związki”, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński. Wszystkie wydania.

(Gustave Flaubert, „Pani Bovary”, tłum. Ryszard Engelking, Wyd. Sic!, Warszawa 2014.)

2. Teksty teoretyczne :

Tadeusz Boy-Żeleński, „Przedmowa”, [in:] Jean Racine, „Fedra”, tłum. i przedm. Tadeusz Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków 2002.

Michel Delon, « Préface », [in :] Choderlas de Laclos, "Les Liaisons dangereuses", Livre de poche, Paris, 2002, s. 7-33.

Ryszard Engelking, „Komentarze”, [in:] Gustave Flaubert, „Pani Bovary”, tłum. Ryszard Engelking, Wyd. Sic!, Warszawa 2014.

Antoni Libera, „Wstęp”, [in:] Jean Racine, „Fedra”, tłum. i oprac. Antoni Libera, PIW, Warszawa 2011.

Renata Lis, „Ręka Flauberta”, Wyd. Sic!, Warszawa 2011.

Vladimir Nabokov, „Wykłady o literaturze”, tłum. Zbigniew Batko, Wyd. Aletheia, Warszawa 2016.

3. Podręczniki do literatury i eseje:

Antoine Adam, Georges Lerminier, Édouard Morot-Sir (red.), "Literatura francuska. T. 1, Od początków do końca XVIII wieku", przeł. Alina Żarska, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1974. (Littérature française. Tome premier. Dès origines à la fin du XVII siècle, sous la réd. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir, Larousse, Paris, 1967.)

Jerzy Adamski, "Historia literatury francuskiej", Ossolineum, Wrocław, Warszawa, 1985.

Dybeł, Marczuk, Prokop, "Historia literatury francuskiej", PWN, Warszawa, 2005.

Jacek Kowalski, Anna i Mirosław Loba, Jan Prokop, "Dzieje kultury francuskiej", PWN, Warszawa, 2005.

Jerzy Łojek, "Wiek markiza de Sade: szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku", Alfa-Wero, Warszawa, 1996.

Henry Peyre, "Qu’est-ce que le classicisme ?", PUF, Paris, 1970. (Co to jest klasycyzm? przeł. Maciej Żurowski, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1985).

Jean Starobinski, "Wynalezienie wolności", przeł. Maryna Ochab, Słowo/Obraz Terytoria, 2006.

Tomasz Wysłobocki, "Po co komu Oświecenie? Wybrane idee i teksty", Oficyna Wydawnicza LEKSEM 2017.

Kanony literatury anglojęzycznej:

1. Teksty literackie:

William Szekspir, Hamlet (1609)

Mary Shelley, Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz (1818)

Emily Bronte, Wichrowe wzgórza (1847)

James Joyce, Portret artysty w młodym wieku (1916)

Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat (1932)

2. Teksty teoretyczne:

Ch. Achebe, Obraz Afryki. Rasizm w Jądrze ciemności Josepha Conrada (1977)

H. Bloom, “An elegy for the canon” [in:] The Western canon: The books and school of the ages, Riverhead Books 1994

D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej (2010/2006)

E. Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej (1985)

3. Podręczniki i eseje

Thomas W. MacCary, “Critical approaches” [w:] Hamlet: A Guide to the Play. Westport, CT: Greenwood Press, 1998.

Małgorzata Grzegorzewska, Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty, Universitas, Kraków 2006.

Krzysztof Hejwowski, Grzegorz Moroz, Nowe wspaniałe światy Aldousa Huxleya i ich recepcja w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2019.

Henryk Markiewicz, Sztuka interpretacji w ostatnich półwieczu, wybór i opracowanie Kraków, 2011.

Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, red. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków 2006.

Henryk Zbierski, Historia literatury angielskiej, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 2002.

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA TRADYCYJNE:

- Ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach (znajomości literatury przedmiotu, bieżące przygotowania do zajęć, udział w dyskusji, prezentacja) (50%)

- Ocena pracy pisemnej na zakończenie semestru (50%)

Kryteria oceny pracy pisemnej:

- wiedza na dany temat,

- samodzielność refleksji,

- forma przekazu (umiejętność argumentacji i/lub analizy, logika wypowiedzi),

- język wypowiedzi

- odwołania do literatury krytycznej.

NAUCZANIE ZDALNE:

Udział w zajęciach (50%):

-znajomość literatury przedmiotu;

-udział w dyskusji (zajęcia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Microsoft Teams);

-systematyczne wykonywanie zadań na platformie Moodle we wskazanym terminie;

-jakość wykonywanych zadań na Moodle (wiedza na dany temat, samodzielność refleksji, logika i forma przekazu);

-współpraca z kolegami z grupy przy wykonywaniu wskazanych ćwiczeń;

-regularny kontakt z prowadzącym.

- Ocena pracy pisemnej na zakończenie semestru (50%)

Kryteria oceny pracy pisemnej:

- wiedza na dany temat,

- samodzielność refleksji,

- forma przekazu (umiejętność argumentacji i/lub analizy, logika wypowiedzi),

- język wypowiedzi

- odwołania do literatury krytycznej.

Zajęcia zostaną ocenione na podstawie pracy studenta podczas trwania całego semestru oraz na podstawie pracy pisemnej.

Zakres tematów:

Kanony literatury francuskiej:

1. W poszukiwaniu świętego Graala: duchowość i rycerskość w powieści Chrétien de Troyes.

2. Między winą a niewinnością. „Fedra” Jeana Racine’a.

3. Czy powieść może być niebezpieczna? (Nie)moralność i libertynizm w „Niebezpiecznych związkach”.

4. Idealizm i przeciętność, romantyzm i proza życia w „Madame Bovary” Gustawa Flauberta.

Kanony literatury anglojęzycznej:

1. Kanon: wprowadzenie do problematyki.

2. Narodziny nowoczesności: Hamlet Williama Szekspira

3. Potworność i pismo: Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz Mary Shelley

4. Poszukiwanie kobiecej tożsamości w Wichrowych wzgórzach Emily Bronte

5. Narodziny artysty: Portret artysty w młodym wieku Jamesa Joyce’a

6. Antyutopia Aldousa Huxleya: Nowy wspaniały świat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Katarzyna Więckowska, Anna Żurawska 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.