Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa systemów bezpieczeństwa 2751-BW-S1-3-BSB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 godzin konwersatorium online
Literatura:

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy Warszawa 2014

K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2013

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2008

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015

B. Stęplewski, Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Warszawa, 2011

K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy Warszawa 2009

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat założeń, mechanizmów i funkcjonowania wybranych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Umiejętność identyfikacji konkretnych zagrożeń oraz całych obszarów bezpieczeństwa. Analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, szacowanie ryzyka i zarządzanie sytuacją kryzysową. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych. Identyfikacja aktualnych i relewantnych problemów z obszaru bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i społecznego. Student rozumie potrzebę pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych, umiejętności, w tym przede wszystkim myślenia analitycznego. Potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać głos w dyskusji, bronić swojego stanowiska w obliczu krytycznej polemiki, nabywa umiejętność abstrahowania i krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach i zadaniach odbywających się na zajęciach. Ocena jest wynikiem liczby uzyskanych punktów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Identyfikacja zagrożeń wymagających budowy systemów bezpieczeństwa, szacowanie ryzyka

3. Strategia w systemie bezpieczeństwa

4. Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego RP

5. System bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym

6. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa

7. Polityka zagraniczna i jej rola w systemie bezpieczeństwa

8. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa

9. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne:

pogadanka, prezentacja, pokaz z opisem, wymiany i dyskusji, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Jakub Kufel 23/22 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Jakub Kufel 21/22 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Jakub Kufel 18/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.