Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy teorii polityki 2751-PL-S1-1-PTP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

1/ B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 47-134; 181-520.

2/ K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, PWN, Warszawa 1983.

3/ Pietraś Z.J., Teoria decyzji politycznych, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

4/ Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

5/ W. Szostak, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

6/ Studia z teorii polityki, t. 1-4, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

7/ Encyklopedia polityki, t. 1, Teoria polityki, Zakamycze, Kraków 1999.

8/ L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999.

9/ Z. Blok, Teoria polityki, Wyd. UAM, Poznań 1998

10/ T. Żyro, Wstęp do politologii, Wyd. PWN, Warszawa 2005

11/ B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, PWN, Warszawa 2005

12/ Z. Blok (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, Poznań 2004

13/ R. Backer, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011

Efekty uczenia się:

CELE (ogólne) PRZEDMIOTU Zapoznanie z podstawowymi kategoriami i teoriami politologicznymi, rozumienie ich znaczenia, ograniczeń oraz zakresu ich stosowalności, umiejętność ich zastosowania do analizy konkretnych empirycznych przykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne:

1. Znajomość treści wykładów.

2. Przestudiowanie pozycji książkowej nr 1 wg podanych stron.

3. Dokładne, rzetelne i krytyczne zapoznanie się z jedną dowolnie wybraną książką z reszty listy oraz dowolną książką z zakresu teorii polityki spoza powyższej listy.

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Nauka o polityce a nauki społeczne

2. Polityka

3. Władza polityczna – między przywództwem a władzą absolutną

4. Legitymizacja polityczna

5. Podmiotowość polityczna, jej wymiary i determinanty

6. Zachowania i działania polityczne

7. Decyzje polityczne i procesy decyzyjne

8. Kultura polityczna

9. Państwo

10. Systemy polityczne – istota i typologia. Demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm

11. Partie i systemy partyjne.

12. Interes polityczny i grupy interesu

13. Konflikt polityczny. Reformy a rewolucja

14. Elity polityczne

15. Reprezentacja a alienacja polityczna

16. Opinia publiczna. Komunikacja polityczna.

17. Geopolityka.

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Roman Bäcker 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)