Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii 1800-F3-FKwN-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: -
Literatura:

Literatura podstawowa

• „Podstawy kliniczne neurologii” i pod red. R Mazura,

• „Podstawy neurologii klinicznej” A. Prusiński,

• „Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz,

• „Ortopedia i rehabilitacja” W. Dega,

• „Rehabilitacja medyczna” K. Milanowska,

• „Podstawy fizjoterapii” J. Nawrotny,

• „Spastyczność od patologii do leczenia” J. Sławek

• „Usprawnianie po udarze mózgu” A. Cieślor – Korfel, Elipsa – Jaim s.c. Kraków 2004

• „Rehabilitacja po udarze mózgu”, Polly Laidler, wyd.2 2004

• „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim”, Tasiemski T.

• „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, J. Kiwerski

• ”Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa” Podemski R.

Literatura uzupełniająca

„Urazy pnia mózgu” Talar J.

Efekty uczenia się:

W1: opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego K_W02 –

W 2 : - opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapeutycznych K_W06

W3: opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_W08

wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K01 -

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy sprawdzian wiedzy teoretycznej w postaci testu otwartego zawierającego 5 pytań. Za każde pytanie można otrzymać : 0 (brak lub nieprawidłowa odpowiedź) 5 ( częściowo prawidłowa odpowiedź) lub 10 pkt (prawidłowa odpowiedź)

Zakres tematów:

Wykład

Wiadomości z zakresu :

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych. Ugruntowanie wiadomości dotyczących diagnozowania fizjoterapeutycznego przy użyciu różnych skal oceny stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorych. Przedstawienie tematyki neuromobilizacji w chorobach obwodowego układu nerwowego.

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa Zapoznanie z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania koncepcji metod PNF i NDT Bobath w usprawnianiu pacjenta neurologicznego. Uwzględnienie wpływu chorób współistniejących z chorobą układu nerwowego na sposób prowadzenia i intensywność rehabilitacji

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na wykładzie zdobywa wiedzę teoretyczną Uzyskanie przez wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo

i chirurgicznie. wiadomości na temat poznanych wcześniej chorób układu nerwowego niezbędnych dla programowania całego procesu rehabilitacji – szczegóły obrazu klinicznego

i ich powiązanie ze stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wpływ zastosowanej farmakoterapii na przebieg rehabilitacji

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Film dydaktyczny

Metoda pokazu, omówienie i demonstracja ćwiczeń

Metoda dyskusji na temat zagadnień związanych z interpretacją wyników badań i stosowanych metod terapeutycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.