Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii 1800-F3-FKwN-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

• „Podstawy kliniczne neurologii” i pod red. R Mazura,

• „Podstawy neurologii klinicznej” A. Prusiński,

• „Neurologia kliniczna w zarysie” W. Jakimowicz,

• „Ortopedia i rehabilitacja” W. Dega,

• „Rehabilitacja medyczna” K. Milanowska,

• „Podstawy fizjoterapii” J. Nawrotny,

• „Spastyczność od patologii do leczenia” J. Sławek

• „Usprawnianie po udarze mózgu” A. Cieślor – Korfel, Elipsa – Jaim s.c. Kraków 2004

• „Rehabilitacja po udarze mózgu”, Polly Laidler, wyd.2 2004

• „Usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim”, Tasiemski T.

• „Schorzenia i urazy kręgosłupa”, J. Kiwerski

• ”Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa” Podemski R.

Literatura uzupełniająca

„Urazy pnia mózgu” Talar J.

Efekty uczenia się:

U1: - stosuje specjalistyczne metody

w procesie fizjoterapii K_U16

U2 : - rozpoznaje podstawowe czynniki patogenne wraz z określeniem ryzyka wystąpienia wybranych chorób K_U01

W 2 : - opisuje patogenezę i objawy kliniczne podstawowych jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie metod fizjoterapeutycznych K_W06

W3: opisuje międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) K_W08

wie, kiedy zwrócić się o pomoc do ekspertów, będąc świadomy własnych ograniczeń K_K01 -

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca podczas ćwiczeń

a. Krótkie sprawdziany przed rozpoczęciem każdych ćwiczeń – warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 2 z 3 pytań

( ocena nzal- zal)

b. Napisanie jednego konspektu z zakresu Fizjoterapii klinicznej

w neurochirurgii, programowania rehabiitacji zastwsowanej w wybranej jednostce chorobowej

Konspekt powinien być napisany poprawną polszczyzną

z przedstawieniem problemów funkcjonalnych,

z uwzględnieniem poszanowania kulturowego i religijnego pacjenta( min. 1 uwaga w konspekcie) zaprogramowaniem

i przeprowadzeniem badań funkcjonalnych ( min. 5 do każdego problemu)przeprowadzeniem rozpoznania różnicowego

w oparciu o analizę danych

z przeprowadzonych badań dodatkowych, stworzeniem programu usprawniania stosownie do stanu klinicznego

i funkcjonalnego pacjenta( min na 3 tyg. Terapii) zaprogramowanie aktywności adaptacyjnej oraz doborem przedmiotów ortopedycznych w przypadku, gdy konieczne jest jej zastosowanie. Ocena (nzal – zal)

Zakres tematów:

Wiadomości z zakresu:

• Zaburzenia chodu po udarze mózgu

• Ręka tetraplegika

• Usprawnianie rehabilitacyjne po uszkodzeniu nerwów obwodowych

• Rehabilitacja w uszkodzeniu nerwu twarzowego.

• Rehabilitacja poudarowa

• Rehabilitacja po urazach kręgosłupa.

Student na ćwiczeniach pogłębienia i szczegółowo rozszerza wiedzę teoretyczną i zdobywa umiejętności praktyczne

w zakresie stosowanych metod terapeutycznych w chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, umiejętności wykorzystania wiadomości klinicznych niezbędnych do samodzielnego analizowania i planowania jak

i przeprowadzania programu rehabilitacji u chorych

z deficytem neurologicznym i neurochirurgicznym w okresie przedoperacyjnym, we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym u chorych z neurologicznymi deficytami. Student samodzielnie uczy się opisu i identyfikacji omówionych w trakcie nauki zespołów neurologicznych neurochirurgicznych oraz wybranych jednostek chorobowych w zakresie umożliwiającym wykorzystanie klasycznych jak

i nowatorskich technik fizjoterapeutycznych

i kompleksowego jak i krótko i długotrwałego planowania pracy z pacjentem. Student w trakcie odbywania ćwiczeń zapoznaje się ze sposobami zbierania wywiadu z pacjentem oraz współpracą z pozostałym personelem medycznym jak

i z rodziną pacjenta.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Film dydaktyczny

Metoda pokazu, omówienie i demonstracja ćwiczeń

Metoda dyskusji na temat zagadnień związanych z interpretacją wyników badań i stosowanych metod terapeutycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka 7/8 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Ogurkowski 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.