Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie pracy umysłowej 2405-S-1-S1-TPU
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 20h - zajęcia będą odbywały się co tydzień na Platformie Teams (10 spotkań po 1,5h w semestrze). Część zadań będzie robionych przez Moodle.

UWAGA: zajęcia wszystkich grup rozpoczynają się 15 października 2020.
Literatura:

PARNAS 3.1

Do pobrania: https://www.soc.umk.pl/studia/parnas-3-1/

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci i studentki zbierają punkty na podstawie, których zostanie wystawiona ocena końcowa.

1. Obecności

Za każdą obecność na zajęciach online student/ka dostaje 1 punktów. W trakcie całego kursu można zdobyć 10 punktów.

2. Przygotowanie streszczenie wybranego artykułu socjologicznego – 10 punktów.

3. Napisanie recenzji wybranego artykułu socjologicznego – 10 punktów.

4. Przygotowanie spisu literatury – 5 punktów

5. Przygotowanie i zaprezentowanie referatu– punktacja grupowa – 15 punktów.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zrealizować wszystkie powyższe zadania. W sumie można uzyskać 50 punktów. Ocena końca będzie zależeć od ilości zebranych punktów.

Kryteria oceny:

60-69% – dostateczny

70-74% – plus dostateczny

75-85% – dobry

86-89% – plus dobry

90-100% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające, czyli o uczelnianej etykiecie. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczania zajęć.

2. LITERATURA NAUKOWA, czyli jak korzystać z biblioteki i z internetowych baz danych. Czym różni się literatura naukowa od nie-naukowej?

Zadanie domowe: znalezienie jednego artykułu w czasopiśmie socjologicznym, na którym będzie się pracowało na kolejnych zajęciach.

3. CZYTANIE TEKSTÓW NAUKOWYCH, czyli jak przygotowywać się do zajęć.

Zadanie domowe: przeczytanie tekstów wybranych po drugich zajęciach i napisanie z nich streszczenia (maks. 2 strony).

4. PISANIE TEKSTÓW NAUKOWYCH 1 – wprowadzenie do standardu PARNAS, omówienie różnic pomiędzy różnymi rodzajami tekstów naukowych, odpowiedź na pytanie, czym jest plagiat.

5. PISANIE TEKSTÓW NAUKOWYCH 2 – jak redagować przypisy i spisy literatury.

Ćwiczenie na zajęciach: ćwiczenie z przygotowywania spisów literatury

Zadanie domowe: napisanie recenzji z tekstu wybranego po drugich zajęciach (maks. 2 strony)

6. PISANIE TEKSTÓW NAUKOWYCH 3 – wyzwania związane z pisaniem

Ćwiczenie na zajęcia: zajęcia z recenzowania – czytanie przez studentów i studentki swoich recenzji i ich poprawianie

Zadanie domowe: poprawienie recenzji biorąc pod uwagę poprawki innych studentów i przesłanie jej do prowadzącej w terminie 2 tygodni.

7. PRZYGOTOWYWANIE REFERATU 1: jak zrobić dobrą prezentację i jak występować przed publicznością

Zadanie domowe: podział na grupy, przydzielenie grupom tematów, na które będą musieli przygotować prezentację, w domu poszukiwanie literatury i przygotowanie spisu literatury (praktyczne zastosowanie wiedzy z zajęć 2 i 5)

8. PRZYGOTOWYWANIE REFERATÓW 2: omawianie wyników poszukiwań, ustalanie treści i struktury referatów

9. PREZENTACJE STUDENTÓW 1

10. PREZENTACJE STUDENTÓW 2 i podsumowanie kursu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Katarzyna Suwada 21/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Katarzyna Suwada 21/20 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Katarzyna Suwada 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)