Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Podstawy przedsiębiorczości 1600-Lek22ZF01-J
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Kapusta F.: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006

2. Moczydłowska J., Pacewicz J.: Przedsiębiorczość. Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007.

3. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992

2.Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006.

3. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, jej rodzajów i typów, a także społeczno-gospodarczych uwarunkowań (G K_W07)

W2: zna podstawowe reguły podejmowania decyzji w sferze finansowania i pozyskiwania odpowiednich funduszy (G K_W07)

W3: zna teoretyczne koncepcje dotyczące wykorzystania aktywności przedsiębiorczej (G K_W07)

W4: zna podstawy polityki patentowej w zakresie innowacyjności (G K_W09)

Umiejętności:

U1: potrafi dokonać analizy związku pomiędzy innowacyjnością a sukcesem w biznesie (D K_U17)

U2: potrafi rozpoznać czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej (D K_U16)

U3: potrafi przedstawić w formie wypowiedzi ustnej projekt własnejdziałalności gospodarczej (D K_U15)

Kompetencje:

K1: jest świadomy ograniczeń podejmowanych decyzji ekonomicznych (K K_01)

K2: jest zdolny do obiektywnej oceny wykonanej pracy (K K_08)

K3: jest przekonany o możliwości podejmowania działań w celu stworzenia własnego biznesu (K K_07)

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

Prezentacja projektu: W1-W3, U1-U3

Aktywność: K1-K3

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach oraz prezentacja i omówienie przygotowanego w ramach zajęć własnego projektu.

Zakres tematów:

1. Organizacja czasu menedżera.

2. Projektowanie i planowanie projektu. Zarządzanie projektem.

3. Ocena ryzyka w projekcie. Analiza SWOT. Łańcuch krytyczny w ocenie ryzyka. Harmonogramowanie.

4. Biznes plan. Komunikacja w zarządzaniu projektem.

5. Prezentacja projektu.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- okrągłego stołu

- stolików eksperckich

- sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bajek 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.