Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej 1700-KI-ZF-SOCKOB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: wykład 15 godz. online
Literatura:

Literatura podstawowa

Chybicka A., Kaźmierczak M., Kobieta w kulturze- kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Renzetti C. M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000.

Chołuj I., Urodzić razem i naturalnie, Fundacja Źródło Życia, Mszczonów 2008.

Janiuk E., Lichtenberg- Kokoszko E., Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności?, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

PiteraJ., Obrzędy i zwyczaje narodzinowe na Lubelszczyźnie z przełomu XIX i XX wiek, „Twórczość Ludowa” 1999, 2, 22-24.

Szubertowa M., Obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami dziecka, [w:] Prace i materiały etnograficzne, „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze”1951, 8-9, 597-616.

Zamysłowska M., Obrzędy narodzin i dzieciństwa w ludowej wizji świata, Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

jak wyżej

Metody i kryteria oceniania:

Analiza filmów dokumentalnych W1- W4, U1-U3

oraz analiza studium przypadku K1-K2

Kryteria

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Zakres tematów:

1. Problemy z definiowaniem fenomenu kobiecości. Wartość kobiecości. Kobiecość w różnych fazach życia. Czy trudno być kobietą w nowoczesnym społeczeństwie?

2. Charakterystyka roli społecznej kobiety i jej miejsca w zbiorowościach tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach. Czy mamy do czynienia z kryzysem kobiecości i męskości?

3. Narodziny i systemy opieki położniczej w różnych kulturach. Podobieństwa i różnice

4. Medykalizacja kobiecości, narodzin i opieki położniczej. Czego oczekują kobiety?

6. Trudna kobiecość, trudne macierzyństwo. Gdzie szukać wsparcia?

7. Kobiece ruchy społeczne. Kobieta kobiecie

8. Różne reprezentacje kobiecości. Kobiecość jako różnorodność

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, analiza filmu dokumentalnego- wykład online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Domańska 18/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.