Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wywiad i kontrwywiad na świecie 2751-KON-WKS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

A. Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010

S.Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.

R.Faligot, R.Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006.

M.Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002.

J.Piekałkiewicz, Dzieje szpiegostwa, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

R. Faligot, Tajne Służby Chińskie. Od Mao do igrzysk olimpijskich, Katowice 2009

A.Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991-1998, Warszawa 1998.

E.Kaczyńska, D.Drewniak, Ochrana, Warszawa 1993.

R.Kessler, CIA od środka, Warszawa 1994. .

W.Polk, Sąsiedzi i obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000

D.Raviw, Yossi Melman, A każdy szpieg to książe. Pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 1994.

N.West, MI-5, Warszawa 1999.

N.West, MI-6, Warszawa 2000.

M. Bar-Zohar, N.Mishal, Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb, Warszawa 2012

M. Karpiński, Historia szpiegostwa, Warszawa 2003

T. Weiner, Dziedzictwo Popiołów. Historia CIA, Warszawa 2009

A. Christopher, Oleg Gordijewski, KGB, Warszawa 1999

T. Weiner, Wrogowie. Historia FBI, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student:

- definiuje najważniejsze pojęcia dla przedmiotu, m. in. wywiad, kontrwywiad, żródła informacji, służby specjalne

- określa zadania wywiadu wojskowego i gospodarczego

- analizuje specyfikę, pozycję (podstawy prawne )i rolę służb specjalnych na przykładzie wybranych państw

- analizuje wybrane operacje służb specjalnych

- potrafi: prezentować własne stanowisko podczas wystąpienia na zajęciach, zabierać głos w dyskusji, pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach. Student może raz opuścić zajęcia bez podawania powodu, w każdym następnym przypadku jest obowiązany w ciągu 2 tygodni od wystąpienia nieobecności zaliczyć zajęcia na dyżurze.

Na ocenę zajęć składają się:

- aktywność 30 pkt.

- referat 40 pkt

Zakres tematów:

1 Wprowadzenie do problematyki służb specjalnych - 2h

2 Zarządzanie strategiczne służbami: zadania, struktury- 2h

3 Źródła informacji służb wywiadu i kontrwywiadu: źródła, techniki, środki, formy pracy - 2h

4 Strategie działania wywiadu i kontrwywiadu- 2h

5 Obszary działania - operacje specjalne- 2h

6 Wywiad wojskowy 2h

7 Wyzwania XXI wieku -2h

8. Podsumowanie/zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody aktywne: dyskusja, burza mózgów. W trakcie zajęć wykorzystywane będą środki multimedialne, m. in. prezentacje, filmy, nagrania

fonograficzne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Sylwia Galij-Skarbińska 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)