Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wybrane zagadnienia z zielarstwa 1706-F-WF81-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15
Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

2. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1997.

3. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L.: Zioła z apteki natury. Wyd. Publikat, Poznań, 2007.

4. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000.

5. Bühring U.: Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa, 2010.

6. Farmakopea Polska. Wydanie XI, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa, 2017.

7. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K.. Mirek Z. (red.): Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3, uaktual. i rozszerz., Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 2014.

8. Lewkowicz-Mosiej T.: Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa, 2003.

9. Pawlaczyk P., Jermaczek A.: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyr., Świebodzin, 2009.

10. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z.: Rośliny chronione. Flora Polski. Wyd. uaktualnione. Multico Ofic. Wyd., Warszawa, 2018.

11. Senderski M.E.: Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M. Senderski, Podkowa Leśna, 2004.

12. Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

13. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.: Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland, vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie wraz z opracowaniem pracy kontrolnej.

Zakres tematów:

1. Znaczenie roślin w życiu i gospodarce człowieka, rośliny użytkowe i lecznicze. Rośliny lecznicze w aspekcie historycznym. Etnobotanika.

2. Pojęcie zielarstwa. Firmy zielarskie. Aktualne potrzeby przemysłu zielarskiego.

3. Pozyskiwanie surowca roślinnego. Uprawa roślin leczniczych. Zasady zbioru, przechowywania i przerobu surowca roślinnego. Zbiór roślin leczniczych ze stanu naturalnego.

4. Rośliny a czynniki ekologiczne. Formy życiowe roślin. Uwarunkowania klimatyczne, glebowe i antropogeniczne szaty roślinnej.

5. Przegląd ważniejszych gatunków roślin leczniczych uprawianych w Polsce. Uprawa roślin leczniczych i użytkowych w aspekcie rolniczym, ekologicznym i geograficznym. Metody uprawy, specyfika uprawy różnych form życiowych roślin.

6. Dziko rosnące gatunki roślin leczniczych w Polsce – przegląd ważniejszych gatunków w układzie typów ekosystemów. Procesy ekologiczne w przyrodzie, dynamika i zagrożenie zbiorowisk roślinnych oraz populacji gatunków. Antropogeniczne i naturalne czynniki zagrożeń.

7. Problemy zachowania roślin leczniczych. Metody badań zasobów i dynamiki populacji. Ochrona różnorodności biologicznej, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Rośliny chronione i zagrożone. Banki genów, ogrody botaniczne w zachowaniu zasobów genowych roślin.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykłady będą odbywać się w formie zdalnej, jako wideokonferencje synchroniczne.

Metody dydaktyczne podające:

Wykład informacyjny (konwencjonalny).

Metody dydaktyczne poszukujące:

Obserwacji.

Metody dydaktyczne prezentujące:

Pokaz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Załuski 85/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)