Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Rośliny lecznicze Pomorza i Kujaw 1706-F-WF12-J
Zajęcia terenowe (TER) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: brak
Literatura:

1. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

2. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1997.

3. Kozłowski J. A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L.: Zioła z apteki natury. Wyd. Publikat, Poznań, 2007.

4. Podlech D.: Encyklopedia kieszonkowa rośliny lecznicze. Wyd. Muza SA, Warszawa, 1997.

5. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2000.

6. Senderski M. E.: Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M. Senderski, Podkowa Leśna, 2004.

7. Wysocki C., Sikorski P.: Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

8. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U.: Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland, vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 2002.

Efekty uczenia się:

Identyczne jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Identyczne jak w części A

Zakres tematów:

1. Ważniejsze typy roślinności leśnej i zaroślowej w regionie. Roślinność nieleśna – łąkowa, okrajkowa, murawowa, ruderalna i segetalna.

2. Gatunki lecznicze lasów i borów, zarośli, okrajków leśnych i zrębów. Gatunki lecznicze łąk i pastwisk. Gatunki lecznicze muraw psammofilnych i muraw kserotermicznych. Gatunki lecznicze ruderalne i segetalne.

3. Pozyskiwany surowiec roślinny z obserwowanych gatunków, jego skład chemiczny i działanie farmakologiczne.

4. Problemy zagrożeń oraz ochrony siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Gatunki lecznicze chronione i zagrożone.

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)