Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1800-P1-Sm1-S2
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 40
Literatura:

Drozdowski Z., Topolski J., Wrzosek W., Swoistość poznania historycznego, Poznań 1990.

Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Zamość 1921 i nn.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985.

Topolski J., Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

A.W12 - zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur

A.W20 - uwarunkowania rozwoju zawodowego pielęgniarek

A.W29 - różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i w komunikacji międzykulturowej

W zakresie umiejętności student potrafi:

A.U20 - uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej

C.U2 - zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki

C.U3 - przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do aktualnego stanu wiedzy

C.U6 - korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz informacji i danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

K.1. - dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników

z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych

K.2. - formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Analiza postępu w pisaniu pracy magisterskiej - umiejętności zbierania i interpretacji materiału, wykonywania przypisów i bibliografii, budowania logicznej narracji przy użyciu poprawnej polszczyzny.

Zakres tematów:

- szkolnictwo pielęgniarskie

- etyka zawodowa

- ewolucja standardów praktyki zawodowej

- pozycja społeczno-zawodowa personelu pielęgniarskiego

Metody dydaktyczne:

Indywidualna kontrola postępów w zakresie hermeneutyki i heurystyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
9/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.