Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Etyczna i socjokulturowa problematyka śmierci i umierania 1700-F-ZF-ETSOC
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna W1- W4, U1-U3, K1-K2

Kryteria:

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Zakres tematów:

1. Proces definiowania fenomenu śmierci. Wartość życia, wartość śmierci. Umierający podmiotem czy przedmiotem w procesie umierania? Umieranie po ludzku

2.Charakterystyka śmierci i umierania w zbiorowościach tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach. Czy mamy do czynienia z kryzysem śmierci?

3. Lęk i emocje towarzyszące umieraniu. Dlaczego współczesny człowiek boi się śmierci? Kultura lęku w nowoczesnym społeczeństwie.

4.Śmierć oswojona. Śmierć w wybranych kulturach i religiach- zwyczaje, obrzędy, tabu. Postawa szacunku wobec różnorodności

5. Medykalizacja śmierci i umierania. Śmierć oswojona przez medycynę? Jak się umiera w instytucjach medycznych?

Jak wygląda komunikacja społeczna z umierającym i jego rodziną w instytucjach medycznych?

6. Problem eugeniki. Wczoraj tak a czy dziś?

7. Żałoba jako proces. Społeczna reakcja na stratę

8. Pogrzeb i stosunek do ciała we współczesnym społeczeństwie. Nowe trendy związane z pochówkiem

9. Etyczno-prawna ocena medycznych interwencji w odniesieniu do pacjentów nieuleczalnie chorych (zaniechanie terapii daremnej/uporczywej, pomoc

lekarza w samobójstwie pacjenta, eutanazja)

10. Kontrowersje etyczne związane z prawem pacjenta do godnej śm

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, film dokumentalny- wykład online

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)