Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania systemami gospodarczymi 2751-BW-S1-3-A-PZSG
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin wykładu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka,

wyd. 5 zm., PWN, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Swadźba (red.), Systemy Gospodarcze. Zagadnienia Teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009

2. A. Zakrzewska-Bielawska, 2012, Podstawy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MTBiznes, Warszawa 2019.

4. R. Newton, The Management Book, Pretince Hall, New York 2019.

Efekty uczenia się:

W1 Student potrafi definiować i objaśniać zjawiska w obszarze podstaw zarządzania systemami gospodarczymi - K_W03

W2 Student rozumie istotę zarządzania systemami gospodarczymi oraz potrafić identyfikować czynności w obszarze podstawowych funkcji zarządzania oraz aspekty związane z procesem zarządzania - K_W03

U1 Student potrafi posługiwać się wybranym fragmentem wiedzy zarządczej, aby umieć reagować na sytuacje problemowe o charakterze zarządczym - K_U03

U2 Student potrafi przyjąć właściwą postawę w obszarze podstawowych funkcji zarządczych - K_U03

K1 Student kreatywnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do pogłębiania znajomości zagadnień zarządczych w praktyce gospodarczej - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testowej (15 pytań).

Skala ocen:

punkty % ocena

15 100% 5

14 93% 5

13 87% 4,5

12 80% 4

11 73% 4

10 67% 3,5

9 60% 3

8 53% 3

7 47% 2

<7 <47% 2

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Wprowadzenie do tematyki przedmiotu

2. Systemy gospodarcze

3. Istota zarządzania i proces zarządzania

4. Organizacja w ujęciu systemowym

5. Cele zarządzania

6. Otoczenie a skuteczność zarządzania

7. Planowanie i podejmowanie decyzji

8. Organizowanie

9. Motywowanie

10. Kontrola i zarzadzanie procesami kontroli

11. Istota pracy kierowniczej, role kierownicze i umiejętności kierownicze

12. Władza, przywództwo i style zarządzania

13. Informacja i komunikacja w zarządzaniu

14. Zarządzanie w warunkach globalizacji

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny i informacyjny prowadzony metodą wyjaśniania zagadnień oraz dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Urszula Słupska 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.