Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jezyk niemiecki 4800-WL-OPT-JN-1-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 40
Literatura:

Literatura podstawowa:

Deutsch für Mediziner; Szafrański, M.; PZWL; 2008

Literatura uzupełniająca:

Materiały autentyczne (Apotheke Umschau)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen; Levy-Hillerich, D.; Goethe -Institut Munchen; 2005

Czasopisma niemieckie: „Der Umschau”, „Die Gesundheit”, „Seniorenratschläger”

Lexikon Medizin und Gesundheit" Prof.dr med. J.P.Schade"

"Woertrbuch der Medizin" Margaret Minker

DVD Anatomie Atlas - der menschliche Koerper

Efekty uczenia się:

j.w

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – nie dotyczy

Egzamin końcowy pisemny (0-10 pkt; ≥60%); W1-W2; U1-U3; K1-K2

Punktacja Ocena

< 6,0 ndst

6 – 6,4 dst

6,5 - 7 dst+

7,5 - 8 db

8,5 - 9 db+

9,5 - 10 bdb

Semestr II – IV Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 56%): W1-W2; U1-U3; K1-K2

Semestr II i III Kolokwium końcowe ustne/pisemne (0-10 pkt; ≥56%); W1-W2; U1-U3; K1-K2

W semestrach II – IV przewiduje się ewaluację ciągłą, śródsemestralną: (obserwacja postępów, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacja, referat, przygotowanie/odgrywania dialogów/ról, itp.)

Ewaluacja końcowa, czyli kolokwium końcowe ustne bądź pisemne dla semestrów II i III oraz egzamin – semestr IV.

Warunkiem przystąpienia do ewaluacji końcowej jest zaliczenie ewaluacji ciągłej (student może podejść do kolokwium/egzaminu o ile był obecny i aktywny na zajęciach)

Zakres tematów:

Wykłady: nie dotyczy

Ćwiczenia – semestr II:

1. Anatomia człowieka - części ciała.

2. Anatomia i funkcjonowanie narządu wzroku.

3. Funkcje organów i procesy zachodzące w organizmie człowieka - fizjologia człowieka

Ćwiczenia – semestr III:

1. Choroby układu wzrokowego: zaćma, jaskra, astygmatyzm

2. Dalekowzroczność, krótkowzroczność, starczowzroczność,

3. Zez, jaglica, jęczmień, zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zapalenie nerwu wzrokowego.

4. Badanie wzroku.

Ćwiczenia – semestr IV:

1. Przyrządy optometryczne.

2. Rodzaje soczewek do oczu (miękkie, twarde, jednodniowe, sferyczne, wielokrotnego użytku, itp.).

3. Okulary i ich funkcja

Metody dydaktyczne:

Wykłady: nie dotyczy

Ćwiczenia

• dyskusja dydaktyczna

• praca z małą grupą: (dyskusja, debata, odgrywanie ról, burza mózgów)

• analiza przypadków

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
1/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.