Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi 1600-Lek12ZF01-J
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim (A.W1).

W2: zna budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym: szyja, głowa

(A.W2).

W3: opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami konieczne w zrozumieniu zabiegów chirurgicznych i diagnostyki obrazowej w obrębie głowy i szyi (A.W3)

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego z zakresie głowy i szyi (A.U3).

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie znajomości anatomii topograficznej i przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii: zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy (A.U4).

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym (A.U5).

K1: korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K.K01).

K2: przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności (K.K02).

K3: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07).

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

1) zaliczenie ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

2) zaliczenie poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a zaliczenie poprawkowe II u Kierownika Katedry.

3) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

4) zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

5) materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Zakres tematów:

jak w części A

Metody dydaktyczne:

nauczanie anatomii klinicznej z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Szpinda, Artur Arutjunjan 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Owsiany 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Misun 11/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Pomykała 12/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Sabramowicz 12/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Misun 12/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Pomykała 12/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Motyka 12/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz 12/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Sabramowicz 12/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz 12/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Owsiany 12/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz 12/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz 8/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)