Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie cywilne 1300-PC-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę na temat podstawowych zasad, pojęć oraz instytucji prawa procesowego cywilnego. Opisuje je, wyjaśnia, a także stosuje w praktyce. Student nabywa również umiejętności w zakresie analizy przepisów k.p.c. oraz ich prawidłowej interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocenianie osiągniętych przez studenta efektów uczenia nastąpi na podstawie aktywności studenta na zajęciach oraz co najmniej dwóch pisemnych kolokwiów obejmujących swoim zakresem wybrane tematy podane w „Zakresie tematów”.

Zakres tematów:

1. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (0,5 godz.)

2. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w sprawach cywilnych (1 godz.)

3. Pozew a powództwo (4 godz.)

3.1. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

3.1.1. Pojęcie pisma procesowego

3.1.2. Rodzaje pism procesowych

3.1.3. Warunki formalne pism procesowych

3.2. Pojęcie powództwa

3.3. Rodzaje powództw

3.3.1. Powództwo o świadczenie

3.3.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

3.3.3. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

3.4. Przygotowanie projektu pozwu

4. Dowody w postępowaniu cywilnym (3 godz.)

5. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym (1,5 godz.)

5.1. Przygotowanie projektu wyroku

6. System środków zaskarżenia (1 godz.)

6.1. Pojęcie i rodzaje środków zaskarżenia

6.2. Apelacja w postępowaniu cywilnym

6.3. Przygotowanie projektu apelacji

7. Postępowanie zabezpieczające (1 godz.)

7.1. Pojęcie, rodzaje i sposoby zabezpieczenia roszczeń

7.2. Podstawy udzielenia zabezpieczenia

7.3. Wszczęcie i przebieg postępowania

7.4. Rozstrzygnięcia sądu

7.5. Sposób uchylenia lub zmiany postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

7.6. Upadek zabezpieczenia

8. Postępowanie egzekucyjne (9 godz.)

8.1. Podstawa egzekucji sądowej

8.1.1.Tytuł egzekucyjny

8.1.2. Klauzula wykonalności

8.2. Organy egzekucyjne i ich właściwość

8.3. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

8.4.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

8.4.1. Przygotowanie projektu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

8.6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

8.7. Rodzaje i sposoby egzekucji sądowej

8.8. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych

8.8.1. Egzekucja z ruchomości

8.8.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

8.8.3. Egzekucja z rachunków bankowych

8.8.4. Egzekucja z innych wierzytelności

8.8.5. Egzekucja z innych praw majątkowych

8.8.6. Egzekucja z nieruchomości

8.8.6.1. Zwykła egzekucja z nieruchomości

8.8.6.2. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

8.8.6.3. Egzekucja z użytkowania wieczystego

8.8.6.4. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

8.8.6.5. Egzekucja ze statków morskich

8.8.6.6. Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego

8.8.6.7. Egzekucja z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

8.9. Sposoby egzekucji świadczeń niepieniężnych

8.9.1. Egzekucja wydania rzeczy ruchomej

8.9.2. Egzekucja wydania nieruchomości, statku albo przez opróżnienia

pomieszczenia

8.9.3. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba

8.9.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba

8.8.5. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania

czynności wierzyciela

8.10. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego

i przedsiębiorców

8.10.1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa

8.10.2. Egzekucja z udziałem Narodowego Banku Polskiego

8.10.3. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców

8.10.3.1. Egzekucja przez zarząd przymusowy

8.10.3.2. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

8.11. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży

publicznej

8.12. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

9. Postępowanie upadłościowe (4 godz.)

9.1. Upadłość a egzekucja sądowa

9.2. Źródła prawa upadłościowego i naprawczego

9.3. Podstawy ogłoszenia upadłości

9.4. Zdolność upadłościowa

9.5. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

9.6. Postępowanie upadłościowe

9.7. Uczestnicy postępowania upadłościowego

9.8. System organów w postępowaniu upadłościowym

9.9. Zakończenie postępowania upadłościowego

10. Postępowanie naprawcze (2 godz.)

10.1. Upadłość a układ

10.2. Podstawy postępowania naprawczego

10.3. Zdolność naprawcza

10.4. Wszczęcie i przebieg postępowania naprawczego

10.5. Zakończenie postępowania naprawczego

Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie teoretyczne, praca z tekstem prawnym, rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie projektów pism procesowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:10 - 18:35, sala 109 (konferencyjna)
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:10 - 18:35, sala 109 (konferencyjna)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 109 (konferencyjna)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 109 (konferencyjna)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala 101
Joanna May 25/ szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:40 - 13:05, sala 109 (konferencyjna)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:40 - 13:05, sala 109 (konferencyjna)
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55, sala 109 (konferencyjna)
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55, sala 109 (konferencyjna)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala 101
Joanna May 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)