Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia w żywności 0600-OG-ChZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin
Zajęcia będą realizowane na platformie MS Teams.
Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Efekty uczenia się:

W1 Student definiuje i charakteryzuje niezbędne składniki żywności, składniki mineralne, substancje dodatkowe oraz składniki antyodżywcze

W2 Zna tradycyjne oraz nowoczesne sposoby utrwalania żywności

W3 Ma wiedzę o metodach analizy żywności.

W4 Definiuje zanieczyszczenia żywności. .

U1 Student potrafi wskazać produkty wartościowe pod względem zawartości białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i składników mineralnych,

U2 potrafi powiązać wpływ sposobu odżywiania na stan zdrowia, rozpoznaje niebezpieczeństwa związane z, zanieczyszczeniem żywności,

U3 potrafi powiązać skład żywności z jej wartością odżywczą, rozpoznaje wartościowe pod względem zdrowotnym składniki.

K1 Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

K2 Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K3 Nawiązuje współpracę w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin testowy pisemny 2 godz.

Kryteria.

Na ocenę dostateczną (50-60%)

Student definiuje: podstawowe składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, zanieczyszczenia i substancje toksyczne obecne w żywności.

Na ocenę dostateczny plus (61-65%)

Student potrafi sklasyfikować składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, wymienić źródła poszczególnych składników odżywczych i antyodżywczych,

Na ocenę dobrą (66-75%)

Student potrafi rozpoznać i zakwalifikować zagrożenia związane z substancjami dodatkowymi oraz zanieczyszczeniami żywności Student zna metody oznaczania poszczególnych składników żywności.

Na ocenę dobry plus (76-80%)

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do oceny jakości żywności pod katem zawartości składników odżywczych i nieodżywczych i antyodżywczych.

Na ocenę bardzo dobry (>80%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece.

Zakres tematów:

Treści programowe wykładu:

1.Naturalne składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany, makro i mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze, składniki antyodżywcze (10 godz.)

2. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. (4 godz.)

3. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym (4 godz.)

4. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. (2 godz.)

5. Żywność funkcjonalna, dedykowana, ekologiczna. (4 godz.)

5. Suplementy diety, odżywki i używki.(2 godz.)

6. Diety i ich wpływ na zdrowie człowieka (2 godz.)

7. Podstawowe metody analizy środków spożywczych (analiza chemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna. (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

Wykład –metoda podająca – wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Marzanna Kurzawa 134/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)