Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Anatomia człowieka 2600-SIW-AC-1-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bochenek A, Reicher M., 2010, Anatomia człowieka, Tom 1-5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Krechowiecki A., Czerwiński F., 1987, Zarys anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Malinowski A., 2010, Repetytorium z anatomii człowieka. Tom 1 i 2. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań.

Netter F., H., 2011, Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym. Elsevier.

Sokołowska-Pituchowa J. (red.), 2006, Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Gray H. 1991, Gray’s Anatomy, Greenwich Editions.

McMinn R., Hutchings R., Pegington J., Abrahams P., 1994, Kolorowy Atlas Anatomii

Człowieka, Wydawnictwo Slovart, Bratysława, Solis, Warszawa.Uwagi

Efekty uczenia się:

(K_W01, K_W02; K_W05; K_W14;K_ W19, K_U02, K_U16, K_K01, K_K02):

Student posiada umiejętność rozpoznawania kości, rozróżniania ich (prawa/lewa), posiada umiejętność przedstawienia jakie kości i w jakim układzie budują staw, zna grupy mięśniowe i potrafi opisać mięśnie poszczególnych okolic ciała.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny w formie testu- W01

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Metody oceniania:

kolokwium - U02

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium po każdej partii materiału.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z przeprowadzonych kolokwiów.

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

Szczegółowe tematy (ćwiczenia)

1. Szkielet osiowy. Szczegółowa budowa kręgu. Odcinki kręgosłupa. Krzywizny kręgosłupa.

2. Szkielet osiowy. Budowa i funkcje klatki piersiowej. Mostek. Budowa i połączenia żeber.

3. Szkielet osiowy. Czaszka. Funkcje czaszki. Mózgoczaszka i twarzoczaszka. Budowa szczegółowa. Połączenia czaszki. Czaszka rozwojowo. Zęby.

4. Szkielet obwodowy. Obręcz barkowa. Kończyna górna wolna.

5. Szkielet obwodowy. Budowa obręczy biodrowej. Kości kończyny dolnej wolnej.

6. Połączenia kości. Rodzaje połączeń. Połączenia ścisłe. Połączenia ruchome. Elementy stałe i niestałe stawu. Podział stawów. Mechanika stawów.

7. Połączenia czaszki i kręgosłupa. Połączenia ścisłe i ruchome.

8. Połączenia obręczy barkowej, połączenia miednicy oraz kończyn. Staw ramienny, staw łokciowy, staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy.

9. Mięśnie głowy.

10. Mięśnie grzbietu. Mięśnie klatki piersiowej. Przepona.

11. Mięśnie brzucha. Miejsca zmniejszonego oporu. Mięśnie dna miednicy.

12. Mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, przedramienia i ręki.

13. Mięśnie obręczy kończyny dolnej, mięśnie uda, podudzia i stopy.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (prezentacja multimedialna), pokaz preparatów i modeli anatomicznych, ćwiczenia z materiałem kostnym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:00 - 10:30, (sala nieznana)
Ewa Rogowska, Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan, Kinga Linowiecka 10/10 szczegóły
2 każdy piątek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Ewa Rogowska, Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan, Kinga Linowiecka 10/10 szczegóły
3 każdy piątek, 12:30 - 14:00, (sala nieznana)
Alicja Drozd-Lipińska, Justyna Szpotan, Ewa Rogowska, Kinga Linowiecka 10/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, (sala nieznana)
Justyna Szpotan, Alicja Drozd-Lipińska, Ewa Rogowska, Kinga Linowiecka 11/10 szczegóły
5 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, (sala nieznana)
Justyna Szpotan, Alicja Drozd-Lipińska, Ewa Rogowska, Kinga Linowiecka 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)