Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki 2600-SIW-PPD-1-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieobecność). Zajęcia odbywają się za pomocą Office 365 Teams (60%) oraz na platformie Moode (40%).

W ramach ćwiczeń student wykonuje 3 zadania na platformie e-learningowej, za które otrzymuje oceny. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie średniej 3 ocen cząstkowych.

Zakres tematów:

Tematy realizowane podczas ćwiczeń:

1. Czym zajmuje się pedagogika? Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne. Subdyscypliny pedagogiki.

2. Proces socjalizacji i wychowania oraz uwarunkowania tych procesów. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Etapy wychowania. Charakterystyka podstawowych stylów wychowania. Problemy współczesnego wychowania.

3. Środowiska wychowawcze. Charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze, środowisko lokalne).

4. Współczesna rodzina, jej formy i przemiany. Nowe formy życia rodzinnego a proces socjalizacji/autosocjalizacji, transmisja międzypokoleniowa w kulturze prefiguratywnej.

5. Wymiar instytucjonalny edukacji. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Praca w szkole i jej specyfika. Społeczność szkolna i jej funkcjonowanie, relacje w szkole i klasie. Strategie uczniów i nauczycieli. Charakterystyka podstawowych stylów nauczania. Edukacja a stratyfikacja społeczna.

6. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji młodzieży. Przesunięcie socjalizacyjne. Współczesna globalna młodzież, specyfika e-pokolenia.

7. Kondycja współczesnej pedagogiki, wybrane współczesne prądy i kierunki w pedagogice, alternatywy w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala M3
Dagna Dejna 18/18 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala M3
Dagna Dejna 13/18 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 11:35 - 13:05, sala M3
Dagna Dejna 20/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)