Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sport osób z niepełnosprawnością 2600-SIW-M3-SO-3-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kosmol A. red.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca :

Bolach E.: Przepisy obowiązujące w dyscyplinach sportu inwalidów. AWF, Wrocław 1982.

Dziedzic J., Remplewicz J.: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. 1980.

Kowalik S.: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk 2009.

Molik B., Morgulec-Adamowicz N., Kosmol A.; Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Skrypt AWF Warszawa 2008.

Morgulec – Adamowicz N., Kosmol A.: Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych. Adoptowana aktywność fizyczna. Wyd. PTN – AAF. Warszawa 2011

Orzech j., Sobiecka J.: Sport osób niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1989.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych.; Vademecum – Sport Niepełnosprawnych, przepisy i regulaminy Oficyna Wydawnicza „Aba” 2006.

Nowotny J. i wsp.: Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.

Inni autorzy oraz artykuły w czasopismach specjalistycznych oraz strony www.

Efekty uczenia się:

Studenci uczestniczący w wykładach z przedmiotu Sport osób z niepełnosprawnością potrafią opisywać istotę, cele i funkcje sportu osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji. Omawiają zasady nauczania i rozwoju cech psychomotorycznych osób niepełnosprawnych.

Charakteryzują zasady organizacji i zachowania bezpieczeństwa w sporcie niepełnosprawnych. Wskazują zasady planowania, realizacji i kierowania przedsięwzięciami organizacyjnymi w obszarze kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji i sportu (W1-W4).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady są zaliczane na podstawie aktywnego udziału oraz oceny uzyskanej z egzaminu (W1-W4). Egzamin - test jednokrotnego wyboru (40 pytań). Ocena końcowa z przedmiotu jest sumą punktów uzyskanych za poprawnie udzielone odpowiedzi w teście (W1-W4, U1-U2, K1-K4).

Ocena końcowa z przedmiotu:

40-38 pkt. bdb

37-34 pkt. db+

33-29 pkt. db

28-24 pkt. dst+

Zakres tematów:

1. Historia i współczesne tendencje w sporcie osób z różnymi niepełnosprawnościami na świecie i w Polsce (4h).

2. Możliwości i ograniczenia uprawiania sportu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (4h).

3. Ruch Olimpiad Specjalnych na świecie i w Polsce. Dyscypliny Olimpiad Specjalnych Polska (4h).

4. Organizacje sportowe zarządzające w sporcie osób niepełnosprawnych. Cele sportu osób niepełnosprawnych. Przegląd dyscyplin paraolimpijskich (3h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.