Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i ćwiczenia stosowane w korygowaniu postawy ciała 2600-SIW-M6-MC-3-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Wykłady - 15 h
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Strachowice, 2005

2. Borkowska M., Gelleta-Mac I. Wady postawy i stóp u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie, PZWL, 2004

3. Kołodziej J., Kołodziej K., Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. - Rzeszów: "Fosze", 2004

Efekty uczenia się:

W1: opisuje metody korekcji postawy ciała – K_W09

U1: stosuje metody korekcji wad postawy – K_U01

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny - W1

egzamin praktyczny - W1, U01

przedłużona obserwacja – K1

Kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny:

Test na platformie Moodle: zaliczenie pisemne (0-20 punktów; >50%)

Ćwiczenia - egzamin praktyczny:

Zadanie na platformie Moodle: (0-6 punktów; >50%)

Kompetencje - przedłużona obserwacja:

Aktywność w kształceniu on line (0 – 2 punktów; > 50%)

Suma uzyskanych punktów: Ocena:

< 14 ndst

15-17 dst

18-19 dst+

20-23 db

24-26 db+

27-28 bdb

Zakres tematów:

Wykłady

1. Teoretyczne podstawy metody korekcji postawy ciał

2. Teoretyczne podstawy metod korekcji wad kręgosłupa

3. Teoretyczne podstawy metod korekcji skolioz

4. Teoretyczne podstawy metody korekcji wad klatki piersiowej

5. Teoretyczne podstawy metod korekcji wad kończyn dolnych

Ćwiczenia

1. Ćwiczenia korekcyjne

2. Ćwiczenia i metody w korekcji wad kręgosłupa

3. Ćwiczenia i metody w korekcji skolioz

4. Ćwiczenia i metody w korekcji wad klatki piersiowej

5. Ćwiczenia i metody w korekcji wad kończyn dolnych

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: metody w kształceniu online: metody oparte na współpracy,metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji, przedłużona obserwacja

wykłady: metody w kształceniu online: metody służące prezentacji treści

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 11:45, (sala nieznana)
Zuzanna Piekorz 12/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)