Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne 1352-PMP-3NJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 21
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Podstawowa forma prowadzenia zajęć to wykład przeprowadzany osobiście. W związku z sytuacja epidemiczną, na podstawie decyzji Władz Rektorskich/Dziekańskich zajęcia moga byc w wyjatkowych sytuacjach przeprowadzane online synchronicznie.
Literatura:

Podstawowym podręcznikiem jest:

Prawo Międzynarodowe Publiczne, R. Bierzanek, J. Symonices (Wolters Kluwe) Wyd. 7 lub nowsze.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji ich organizacji i funkcjonowania w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej); rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej K_W03

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa K_W06

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony w uzgodnionym terminie: Forma pisemna, test jednokrotnego wyboru

Egzamin z treści wykładu oraz z następujących Rozdziałów podręcznika:

Rozdział I – Podstawowe zagadnienia prawa miedzynarodowego

Rozdział III – Źródła prawa międzynarodowego

Rozdział IV – Podmioty prawa międzynarodowego

Rozdział V – Organy Państwa w stosunkach międzynarodowych

Rozdział VI – Terytorium w prawie międzynarodowym

Rozdział III Organizacje międzynarodowe (tylko par. 5 czyli ONZ, w wyd 8. Str od 301 do 321)

Test jednokrotnego wyboru (obecność obowiązkowa – egzamin odbywa się na terenie WPiA):

Pytań 25

0-13 – ndst.

14-16 – 3.0

17 = 3.5

18-19 = 4.0

20-21 = 4.5

22-23 = 4.5

24-25 = 5

Zakres tematów:

Podstawowe zagadnienia prawa miedzynarodowego

Źródła prawa międzynarodowego

Podmioty prawa międzynarodowego

Organy Państwa w stosunkach międzynarodowych

Terytorium w prawie międzynarodowym

Organizacje międzynarodowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_C
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_C
Maciej Żenkiewicz 48/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)