Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy technologii cukru i cukiernictwa 0600-S1-CTZ-PTCC
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Stanisław Nikiel Technologia Cukrownictwa cz. I i II, Wydawnictwo WSiP wyd. 3, Warszawa 1996

2. S. Wyczański Cukiernictwo, wyd. 8, Warszawa 1990;

3. Jan Dobrzycki Chemiczne podstawy technologii cukru. WNT, Warszawa, 1984

4. Jan Dobrzycki. Poradnik inżyniera – cukrownictwo. WNT, Warszawa, 1988

5. Jan Dobrzycki. Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991

6. Z. Ambroziak. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz. 1, Podręcznik dla technikum, Warszawa 2012.

7. Butwiłowicz, Anna. Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach. Warszawa : Fundacja : Rozwój SGGW, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. R. A. McGinnis. Cukrownictwo. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976

2. Jan Gawęcki. Współczesna wiedza o węglowodanach. Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2001

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

U1: dokonać analizy składu chemicznego buraka cukrowego , soku buraczanego oraz wyrobów cukierniczych, analizować procesy produkcyjne, oznaczać wilgotność, popiół, zawartość czystego produktu; K_U05, K_U06, K_U10 K_U14, K_U21,

U2: potrafi posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie cukru K_U06,

U3; - opracować raporty z wykonywanych analiz,- opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz, K_U06, K_U10,

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testów wejściowych, pytania otwarte, w zakresie 0-5 pkt. Ocena wykonanych samodzielnie sprawozdań z ćwiczeń przez każdego studenta wg punktacji 0-5. K_U03; K_U04; K_U05; K_U06.

Ocena na podstawie 1 sprawdzianu pisemnego, pytania otwarte problemowe o stopniowanej trudności.

Kryteria oceniania:

Max 120 pkt 12 ćwiczeń po 10 pkt

poniżej 50% niedostateczny; 50- 60% dostateczny; 61-65% dostateczny plus; 66-75 dobry; 76-80 dobry plus; 81-100% bardzo dobry.

Zakres tematów:

1) Oznaczanie składu chemicznego buraka cukrowego

2) Oznaczanie inwertu w soku buraczanym oraz w wyrobach cukierniczych .

3) Analiza procesów produkcyjnych pH, alkaliczność, zawartość suchej substancji, czystość soku.

4) Analiza produktu końcowego, wilgotność, popiół, zawartość czystego produktu, mętność.

5) Gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego-ochrona środowiska.

6) Wyjazd i zwiedzanie zakładów – Cukrowni, produkcji cukierków, pierników.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: metoda poszukująca

Laboratoryjna; doświadczeń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 17:15, (sala nieznana)
Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Dobrochna Rabiej-Kozioł 8/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 12:30, (sala nieznana)
Dobrochna Rabiej-Kozioł 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)