Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia 1716-F3-MIKR-J
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W1: przedstawia taksonomię, ogólną charakterystykę, warunki wzrostu i właściwości biochemiczne istotnych klinicznie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) chorobotwórczych dla ludzi oraz wymienia ich czynniki wirulencji - K_A.W18

W2: opisuje procesy zmienności genetycznej drobnoustrojów i tłumaczy podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na zakażenie - K_A.W18

W3: wymienia rodzaje działań biobójczych, tłumaczy zasady aseptyki, antyseptyki i objaśnia wpływ środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje - K_A.W19

W4: przedstawia podział leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy i zakresy ich działania na drobnoustroje oraz zasady antybiotykoterapii - K_A.W19

W9: objaśnia patogenezę i epidemiologię wybranych zakażeń układowych - K_A.W18, K_A.W20

U2: identyfikuje drobnoustroje w oparciu o ocenę ich morfologii, właściwości biochemicznych, fizjologicznych i hodowlanych - K_A.U16

U4: oznacza zgodnie z rekomendacjami antybiotykowrażliwość bakterii oraz wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem metod wykrywania mechanizmów oporności oraz potrafi zinterpretować uzyskany wynik - K_A.U18

K1: dba o propagowanie zasad racjonalnej antybiotykoterapii

Zakres tematów:

1. Historia mikrobiologii. Mikrobiologia jako nauka i jej działy. Taksonomia: klasyfikacja drobnoustrojów i nazewnictwo.

2. Procaryota i Eucaryota.

3. Morfologia drobnoustrojów i jej znaczenie.

4. Warunki wzrostu drobnoustrojów.

5. Czynniki wirulencji drobnoustrojów.

6. Genetyka i zmienność drobnoustrojów.

7. Mechanizmy obronne człowieka przed zakażeniami.

8. Działania mikrobiobójcze.

9. Leki przeciwbakteryjne – podział, charakterystyka, mechanizmy działania.

10. Leki przeciwgrzybicze – podział, charakterystyka, mechanizmy działania.

11. Mechanizmy oporności drobnoustrojów na antybiotyki - metody wykrywania.

12. Charakterystyka wybranych bakterii Gram-dodatnich.

13. Charakterystyka wybranych bakterii Gram-ujemnych.

14. Charakterystyka wybranych wirusów.

15. Charakterystyka wybranych grzybów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka, Anna Michalska, Patrycja Zalas-Więcek 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)