Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna 1711-F2-CHOR-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 56
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2017

2. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007

3. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom

I-II”, PWN, Warszawa 2012

2. H. Hart, L.E . Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

3. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

U1: Potrafi opisać budowę i właściwości poszczególnych grup związków organicznych - K_B.U10

U2: Potrafi zsyntetyzować związki organiczne na podstawie podanej procedury - K_B.U10

U3: Potrafi zidentyfikować wybrane związki organiczne za pomocą reakcji jakościowych oraz danych fizykochemicznych - K_B.U10

W1: Zna podstawowe grupy związków organicznych oraz zasady ich nomenklatury - K_B.W17

W5: Zna podział związków ze względu na obecność grup funkcyjnych - K_B.W20

W6: Zna właściwości chemiczne węglowodorów, chlorowcopochodnych, związków metaloorganicznych, alkoholi i fenoli, eterów, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, amin, nitrozwiązków, kwasów sulfonowych i pochodnych kwasu węglowego - K_B.W20

W9: Zna podstawy preparatyki i identyfikacji związków organicznych oraz ich oczyszczania metodami krystalizacji, ekstrakcji i destylacji - K_B.W22

K1: Korzysta z zasobów internetu w celu wyszukiwania informacji na temat procedur syntezy i sposobów identyfikacji związków organicznych - K_B.K1

K2: Potrafi zinterpretować wyniki samodzielnego pomiaru danych fizykochemicznych (temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła) oraz wyciągnąć wnioski z uzyskanych wartości dotyczące czystości związku organicznego - K_B.K2

K3: Potrafi pracować w grupie - K_B.K3

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne w semestrze zimowym obejmują wykonanie: oczyszczenia związków organicznych metodą destylacji prostej, destylacji frakcyjnej, krystalizacji i ekstrakcji, trzech syntez wraz z opracowaniem, analizę elementarną i jakościową grup związków omawianych w semestrze zimowym oraz napisanie 4 kolokwiów.

Za wykonanie każdej syntezy można maksymalnie uzyskać 5 punktów (łącznie 15 punktów). Za kolokwia można otrzymać maksymalnie 85 punktów. Ogólna liczba możliwych punktów – 100.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zdobycie minimum 60% punktów.

Zakres tematów:

1. Regulamin pracowni, zasady BHP.

2. Podstawowy sprzęt, zasady montażu zestawów wykorzystywanych w syntezie związków organicznych.

3. Metody oczyszczania związków organicznych: krystalizacja, destylacja prosta, destylacja frakcyjna, ekstrakcja.

4. Ocena czystości otrzymywanych związków organicznych: pomiar temperatury topnienia i wrzenia, wyznaczanie współczynnika załamania światła.

5. Synteza wybranych związków organicznych: chlorek

t-butylu, kwas sulfanilowy, 4-toluenosulfonian sodu, cyklopentanon, 1,1'-bi-2-naftol, 4-nitroaetanilid, obliczanie wydajności reakcji oraz ocena czystości otrzymanych preparatów.

6. Analiza jakościowa podstawowych grup funkcyjnych - reakcje charakterystyczne: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, alkohole, aldehydy, ketony.

Metody dydaktyczne:

1. praca indywidualna

2. zajęcia laboratoryjne

3. analiza wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Paprocka 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Fijałkowski, Renata Studzińska 9/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kosmalski 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Fijałkowski, Renata Paprocka 9/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Renata Paprocka 10/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kosmalski 7/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Tomasz Kosmalski, Renata Paprocka 8/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Studzińska, Tomasz Kosmalski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)