Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Botanika 1706-F1-BOT-J
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Broda B., Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

2. Budzianowska A., Budzianowski J. (red.), Botanika farmaceutyczna. Przewodnik. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2020.

3. Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I., Biologia farmaceutyczna. MedPharm Polska, Wrocław 2012.

4. Farmakopea Polska, wydanie XII, tom I-III. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2020.

5. Kayser O., Müller R.H. (red.), Biotechnologia farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

6. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, T. 1, Morfologia, T. 2, Systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

7. Wysokińska H., Świątek L., Ćwiczenia z botaniki i podstawy biotechnologii roślin. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, Łódź 2009.

LITERATURA DODATKOWA (dla poszerzenia wiedzy)

1. Bühring U., Wszystko o ziołach. Świat Książki, Warszawa 2010.

2. Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H., Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.

3. Gminder A., Boehning T., Jaki to grzyb? Świat Książki, Warszawa 2009.

4. Kosiński M., Krzyściak-Kosińska R., Atlas ziół. Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2008.

5. Kozłowski J.A., Wielgosz T., Cis J., Nowak G., Dawid-Pać R., Kuczyński S., Aszkiewicz E., Woźniak L., Zioła z apteki natury. Wydawnictwo Publikat, Poznań 2008.

6. Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa 2003.

7. Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B., Słownik roślin użytkowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r., pozycja 1409.

9. Senderski M.E., Zioła, praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2009.

10. Strzelecka H., Kowalski J. (red.), Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

11. van Wyk E.B., Wink M., Rośliny lecznicze świata, Ilustrowany przewodnik. MedPharm Polska, Wrocław 2008.

12. Wójciak H., Porosty, mszaki, paprotniki, Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.

POLECANE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

• www.atlas-roslin.pl

• www.biology.pl (Internetowy Atlas Roślin Leczniczych, Atlas Preparatów Mikroskopowych, Atlas Arkuszy Zielnikowych)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria, ćwiczenia i zajęcia terenowe: obowiązkowa obecność, poprawne wykonanie ćwiczeń, zaliczenie 2 z 3 pisemnych kolokwiów (zaliczenie wymaga uzyskania 60%), wykonanie zielnika, przestrzeganie zasad BHP i Regulaminu dydaktycznego Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

Zakres tematów:

1. Komórka roślinna i jej elementy diagnostyczne.

2. Tkanka okrywająca.

3. Tkanka wzmacniająca, tkanka przewodząca.

4. Tkanka miękiszowa, tkanka wydzielniczo-wydalnicza.

5. Budowa korzenia.

6. Budowa łodygi podziemnej i nadziemnej.

7. Budowa liścia.

8. Nasiona, owoce.

9. Systematyka – grzyby, porosty, mchy, paprotniki, rośliny nasienne.

10. Przegląd wybranych roślin leczniczych, oznaczanie roślin według klucza.

Metody dydaktyczne:

Laboratoria:

– metody podające – prezentacja multimedialna,

– metody poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Paszek 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Paszek 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Paszek 10/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski 10/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Paszek 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Tomasz Załuski 9/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Paszek 8/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Załuski, Dorota Gawenda-Kempczyńska 7/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)