Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literatura światowa 2591-s1KOMP3Z-LS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Kurs literatury światowej w semestrze zimowym 2021/2022 ma odbyć się stacjonarnie, jeżeli nie zmieni tego Zarządzenie Rektora. W takim wypadku kurs będzie prowadzony na Moodle UMK.
Literatura:

Cz. I dr Magdalena Kowalska

Paul Auster, Wynaleźć samotność, Dziennik Zimowy: Autobiografia.

Marek Bieńczyk, Kontener.

Gerard Durrell, Moja rodzina i inne zwierzęta (lub inna część „trylogii z Korfu”) lub Henry Miller, Kolos z Maroussi

Patrick Modiano, Willa Triste

Michael Ondaatje, Zbieracz cynamonu. Poezje wybrane.

Marcel Pagnol, Chwała mojego ojca. Zamek mojej matki.

P. Czapliński, Literatura światowa i jej figury, Teksty Drugie 2014, nr 4, s. 13-40.

A. F. Kola, Między komparatystyką literacką a literaturą światową, Teksty Drugie 2014, nr 4, s. 41-63.

T. Pstrągowski, Polski komiks autobiograficzny w kontekście rozwoju gatunku na świecie, Teksty Drugie 2018, nr 6, s. 110–124.

S. Smith, J. Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives, 2010.

CZ. II (M. Radowska-Lisak)

J. F. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński i Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

G. Jankowicz, Piękni wygrani. Wpływ nagród na strukturę pola literackiego, [w:] Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. naukowa G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2015, s. 113-131.

I. Chmielewska, Oczy; Jak ciężko być królem.

A. Lindgren, Bracia Lwie Serce.

A. S. Magnason, Historia błękitnej planety.

U. Orlev, Wyspa na ulicy Ptasiej.

K. Paterson, Most do Terabithii.

K. Ryrych, Siedem sowich piór.

Efekty uczenia się:

K_W02 zna w stopniu zaawansowanym terminologię i metodologię badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę aspektową o literaturze wybranych obszarów kulturowych oraz o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym (ze szczególnym uwzględnieniem

zjawisk, autorów i utworów o znaczeniu transkulturowym)

K_W04 ma wiedzę o fundamentalnych zagadnieniach z zakresu literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodologicznych)

K_U12 umie dokonać analizy, interpretacji oraz porównywać ze sobą poznawane utwory literackie z

użyciem odpowiedniej terminologii i właściwych metod

K_U13 umie tworzyć wystąpienia ustne i prace pisemne z wykorzystaniem najważniejszych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U14 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_K03 docenia znaczenie tradycji i dziedzictwa kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

K_K07 dzięki zrozumieniu odmiennego postrzegania życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur jest przygotowany do kontaktów międzykulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: obecność na zajęciach, lektura dzieł lit., przygotowanie do dyskusji na zajęciach.

Ocena końcowa: średnia wyciągnięta z dwóch ocen uzyskanych podczas dwóch części kursu. Cz. I: praca pisemna – analiza komparatystyczna dwóch fragmentów tekstów z różnych obszarów literatury światowej. Cz. II: praca pisemna na temat wybranej książki spośród wyróżnionych lub nagrodzonych w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren.

Zakres tematów:

Cz. I: Wprowadzenie: termin "literatura światowa". Pamięć, czas, przemijanie w wybranych dziełach literatury światowej. Motywy dzieciństwa, dojrzewania i żałoby w różnych kulturach. Komiks autobiograficzny.

Cz. II: Nagrody literackie i patronat jako formy konwersji kapitałów i komunikacji międzykulturowej.

„Małe Noble” w kontekście literatury światowej.

Recepcja twórczości Astrid Lindgren na świecie i w Polsce. Astrid Lindgren Memorial Award. Nagroda Literacka im. Astrid Lindgren.

Recepcja myśli humanistycznej Janusza Korczaka. Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, burza mózgów, wymiany i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 213
Mirosława Radowska-Lisak, Magdalena Kowalska 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)