Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium komparatystyczne 2591-s1KOMP2L-PRK
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Bielsko-Biała 2005 (lub inne wyd.).

J. Z. Lichański, Retoryka [oraz] Retoryka na progu XXI wieku. Wybrane problemy, [w:] Literatura - Teoria - Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001 ss. 292-329; 474-497.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2014.

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 2000.

J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992.

E. Wolańska i in., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009 (dodr.2014).

Efekty uczenia się:

Patrz: sylabus główny.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie się do zajęć (czytanie lektur, wykonywanie prac domowych)

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji, analiza prac innych uczestników seminarium)

- przygotowanie wystąpień ustnych i prac pisemnych na wybrany temat (prezentacji, planu, referatu, sprawozdania oraz recenzji lub artykułu)

- obecność na zajęciach (limit nieobecności: 2, powyżej 2 - konieczność odpracowania w formie ustalonej z prowadzacą, powyżej 5 - brak zaliczenia)

Zakres tematów:

Technika pisania i metody prezentacji prac naukowych.

Retoryka jako sztuka posługiwania się słowem.

Struktura tekstu naukowego.

Cechy dobrego stylu.

Zasady opracowania stanu badań.

Reguły cytowania oraz sporządzania przypisów i bibliografii.

Specyfika gatunkowa: referat, sprawozdanie, recenzja, artykuł naukowy.

Metody dydaktyczne:

Patrz: sylabus główny.

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone będą w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem platform Moodle i Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Radowska-Lisak 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.