Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby dzieci 1600-Lek6CHDZW-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

jak w części ogólnej

Efekty uczenia się:

W1: wiąże czynniki genetyczne z występowaniem chorób wieku dziecięcego (E K_W01)

W2: przedstawia zasady nowoczesnej diagnostyki chorób dzieci (E K_W03)

W3: opisuje aktualne standardy leczenia najczęstszych chorób dzieci (E K_W03)

W4: wylicza szczepienia ochronne zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień (E K_W02)

W5: zna zasady postępowania w przypadku użycia przemocy wobec dziecka (D K_U09)

W6: wymienia najczęściej występujące stany zagrożenia życia wraz z prawidłowym sposobem postępowania lekarza pediatry (E K_W06)

U1: potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z dzieckiem z utrudnionym kontaktem oraz rodzicami w sytuacji stresowej (E K_U02)

U2: potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową dzieci przyjmowanych do szpitala bez jasnego rozpoznania (E K_U12)

U3: potrafi rozpoznać objawy spożycia alkoholu i przyjmowania środków psychoaktywnych i narkotyków (K_U15)

U4: potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych we wszystkich najczęstszych schorzeniach dzieci (E K_U24)

U5: potrafi oceniać wyniki układu krzepnięcia u pacjentów z hemofilią i innymi zaburzeniami krzepnięcia (E K_U24)

U6: potrafi opisać stan somatyczny i psychiczny pacjenta ciężko chorego (E K_U13)

U7: potrafi prawidłowo ocenić stan pacjenta i rozpoznać stan bezpośredniego zagrożenia życia (E K_U14)

U8: potrafi rozpoznać objawy użycia przemocy wobec dziecka (G K_U05)

U9: potrafi zaproponować właściwe postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U16)

U10: potrafi zakwalifikować pacjenta do przyjęcia do szpitala (E K_U20)

U11: potrafi przeprowadzić badanie kwalifikujące do szczepień i uzasadnić dyskwalifikację ze szczepień (K_U27)

U12: potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego), zwłaszcza u pacjentów z chorobami jelita grubego, zaburzeniami wchłaniania oraz z zapaleniem błony śluzowej przewodu pokarmowego (E K_U25)

U13: potrafi pobierać materiał do badań laboratoryjnych od pacjenta pediatrycznego (E K_U28)

U14: potrafi wykonać procedury i zabiegi: monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi (E K_U29)

U15: potrafi opisać przebieg procedur i zabiegów lekarskich: przetaczania preparatów krwi i krwiopochodnych, testów naskórkowych, prób śródskórnych i skaryfikacyjnych (E K_U30)

U16: potrafi zaplanować konsultacje specjalistyczne dla prowadzonych pacjentów pediatrycznych (E K_U32)

U17: potrafi dokumentować stan pacjenta i prowadzone leczenie (E K_U38)

K1: przestrzega tajemnicy lekarskiej przy opracowaniu dokumentacji medycznej i kontakcie z otoczeniem pacjenta (K_K06)

K2: potrafi z szacunkiem i rzeczowo współpracować z konsultantami i pracownikami szpitala podczas prowadzenia pacjenta (K_K07)

K3: posiada nawyk i umiejętności poszukiwania informacji na temat prowadzonego pacjenta (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Jak w części ogólnej

Zakres tematów:

Udział w konsyliach lekarskich i konsultacjach

Udział w procesie przyjmowania pacjenta do oddziału szpitalnego, zakładania dokumentacji medycznej

Udział w pracy pediatrycznej izby przyjęć

Rozmowa z pacjentem i rodzicami na temat leczenia, uzyskiwanie świadomej zgody na leczenie

Pacjenci z chorobami układu oddechowego – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, leczenie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Uczestniczenie w pracy Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci

Udział w pracy Poradni Alergologicznej dla Dzieci

Pacjenci z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych, leczenie, zasady opieki, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Uczestniczenie w pracy Poradni Immunologicznej dla Dzieci

Pacjenci z gorączką o nieustalonej przyczynie i posocznicą – ocena, badanie, interpretacja badań mikrobiologicznych i planowanie leczenia przeciwinfekcyjnego

Pacjenci z nowotworami – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, leczenie, terapia wspomagająca, żywienie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Udział w pracy Poradni Onkologicznej dla Dzieci

Udział w pracy Poradni Fakomatoz

Udział w diagnostycznych biopsjach szpiku i punkcjach lędźwiowych u dzieci

Pacjenci do diagnostyki onkologicznej (powiększenie węzłów chłonnych, bóle i zawroty głowy, zaburzenia hematologiczne) – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, postępowanie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Pacjenci z chorobami układu krwiotwórczego – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, leczenie, żywienie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Stosowanie składników krwi w praktyce, przetaczanie krwi i składników, prowadzenie dokumentacji

Udział w pracy Poradni Hematologicznej dla Dzieci

Pacjenci z chorobami układu moczowego – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, leczenie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Udział w pracy Poradni Nefrologicznej dla Dzieci

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, leczenie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Udział w pracy Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci

Udział w pracy pracowni endoskopowej, towarzyszenie przy badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego

Pacjenci skierowani do i po transplantacji komórek krwiotwórczych – wywiad, badanie przedmiotowe, diagnostyka, diagnostyka różnicowa, interpretacja wyników badań laboratoryjnych, leczenie swoistych powikłań, opieka, żywienie, obserwacja, prowadzenie dokumentacji medycznej

Zasady stosowania terapii immunosupresyjnej

Opieka nad pacjentami pediatrycznymi poddanymi immunosupresji

Udział w pracy Poradni Transplantacji Szpiku Kostnego dla Dzieci

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia kliniczne

- dyskusja dydaktyczna

- analiza przypadków

- metody symulacyjne (studium przypadku, pacjent symulowany)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Wysocki, Elżbieta Grześk, Andrzej Kołtan, Monika Pogorzała, Aldona Jankowska, Agnieszka Jatczak-Gaca, Sylwia Kołtan, Jan Styczyński, Ewa Demidowicz, Monika Richert-Przygońska, Krzysztof Czyżewski, Joanna Cisek, Kamila Jaremek, Oliwia Grochowska, Eugenia Winogrodzka, Agata Marjańska 3/5 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Kołtan, Anna Dąbrowska, Monika Richert-Przygońska, Krzysztof Czyżewski 1/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)