Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prezentacji informacji 2401-AI-PPI-11-s1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 8 godzin
Literatura:

1. Infografika to obraz który łatwo sprzeda trudny temat. Sprawdź jak ją zaprojektować [online]. Dostępny w Internecie: http://projektowaniegraficzne.pl/jak-zaprojektować-infografike/.

2. Kurs DataBloga: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: DataBlog.pl [online]. Dostępny w Internecie: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobić-infografike-darmowe-programy-tworzenia-inforaifik/Mapy myśli i infografiki w nauczaniu. Bli%20v3.0.pdf.

3. Moczkodan R., Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności, [w:] Informatyka w edukacji. Nauczyciel przewodnik i twórca, pod red. A. M. Kwiatkowskiej, M. M. Sysło, Toruń 2015, s. 139-153.

4. Sadowski M. P., Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Gliwice 2008.

5. [Jagoda Jurajczyk], Piktochart – instrukcja W: Biblioteka 2.0 Blog o zmianach w bibliotece szkolnej [online]. 2014. Dostępny w: http://blogiceo.nq.pl/biblioteka20/2014/03/10/piktochart-instrukcja

6. Piotr Kozłowski, Kurs DATABLOGA: Jak zrobić infografikę? Darmowe programy do tworzenia infografik W: Datablog [online]. 2014. Dostępny w: http://datablog.pl/2014/01/06/jak-zrobic-infografike-darmowe-programy-tworzenia-infografik

7. [Katarzyna Żbikowska], Jak zrobić samodzielnie infografikę? W: Mapy Myśli [online]. 2013. Dostępny w: http://mapymysli.com/jak-zrobic-samodzielnie-infografike

Efekty uczenia się:

W1: Posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia wizualizacji przekazu informacyjnego – K_W05

W2: Posiada wiedzę nt. roli i znaczenia informacji audialnej i wizualnej oraz rozróżnia potrzeby informacyjne w zależności od grupy docelowej – K_W08

U1: Tworzy różne formy przekazów informacyjnych – K_U09, K_U10.

K1: Weryfikuje skuteczność poszczególnych oprogramowań komputerowych w przekazywaniu wybranych rodzajów informacji wybranym grupom docelowym – K_K03

K2: Ma świadomość roli mediów w budowaniu skutecznej informacji; akceptuje konieczność zachowania podstawowych norm etycznych w przekazywaniu informacji medialnych - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – U1

2. Indywidualne zadania praktyczne – pisanie artykułów, referatów, tworzenie prezentacji, map myśli, infografik, przypisów bibliograficznych – W1, W2

Kryteria oceniania:

– aktywność na zajęciach (30% oceny)

– przygotowanie zadań praktycznych (70% oceny) – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej.

Zakres tematów:

1. Informacja i sposoby jej przekazywania

2. Streszczenia i abstrakty

3. Infografiki

3. Mapy myśli

4. Raporty

5. Kody QR

5. Instrumentarium bibliograficzne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące

- laboratoryjna,

- projektu,

- referatu,

- studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala AB 1.11
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska 18/15 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala AB 1.11
Małgorzata Kowalska-Chrzanowska 16/15 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala AB 1.11
Natalia Pamuła-Cieślak 14/15 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 1.11
Natalia Pamuła-Cieślak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)