Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język współczesnych mediów 2401-AI-JM-21-s1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

– obecność i aktywność na ćwiczeniach (do 15% oceny),

– ocena z realizacji projektów (do 35% oceny) – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

– test wiedzy (do 50% oceny).

Zakres tematów:

Tematyka laboratoriów pokrywa się z tematami prezentacji, które (w grupach) studenci wybierają z następującego zestawu:

1. Wywiady w prasie, radiu i telewizji – podobieństwa i różnice

2. Reportaże w książkach, prasie i telewizji

3. Felietony prasowe, radiowe i telewizyjne

4. Język i środki wyrazu w programach kulinarnych: prasa, telewizja, Internet

5. Porady językowe w radiu, telewizji i Internecie

6. Język reklamy – ogólnie

7. Płeć w reklamie - o języku reklam skierowanych do kobiet i mężczyzn (w różnych mediach)

8. Język debat politycznych w prasie, radiu, telewizji

9. Upowszechnianie muzyki w prasie, radiu, telewizji, Internecie i język tych przekazów

10. Język prasy młodzieżowej, programów radiowych i telewizyjnych dla młodzieży + Internet

11. Dziecko jako odbiorca radia i telewizji. Analiza języka wybranych programów

12. Popularyzacja nauki na łamach czasopism, w radiu, telewizji i Internecie

Metody dydaktyczne:

Metoda projektu (prezentacja), metody analizy językowej wypowiedzi medialnych, metoda analizy środków wyrazu, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala AB 1.11
Weronika Kortas 11/ szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala AB 1.11
Weronika Kortas 10/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala AB 1.11
Weronika Kortas 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)