Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dozymetria 0800-DOZY
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Zakres tematów realizowanych na ćwiczeniach nawiązuje do zagadnień omawianych na wykładach, w szczególności:

1. Energia jądrowa i jej przemiany, bilanse energetyczne reakcji

jądrowych, sporządzanie i czytanie schematów rozpadów promieniotwórczych, porównanie skali zjawisk atomowych i jądrowych.

2. Prawo rozpadu promieniotwórczego i rozpady sukcesywne. Zjawisko równowagi wiekowej, obliczenia aktywności.

3. Zewnętrzne źródła promieniowania gamma, stała ekspozycyjna,

szczególne przypadki geometrii (źródło: punktowe, odcinek, koło, kula). Zasada Bragga-Greya. Obliczenia dawek.

4. Osłony przed promieniowaniem. Skażenia powierzchniowe i objętościowe. Szacowanie dawek.

5. Wewnętrzne źródła promieniotwórcze. Efektywny czas połowicznego zaniku radionuklidu w organizmie. Dawka równoważna, dawka skuteczna i dawka obciążająca.

6. Źródła promieniowania jonizującego w naturalnym środowisku człowieka. Ochrona radiologiczna. Normy i zasada ALARA.

7. Modele wykorzystywane w dozymetrii medycznej.

8. Stochastyczne skutki promieniowania.

Metody dydaktyczne:

Zadania domowe: student ma obowiązek w terminie oddawać zadania domowe, zadane przez prowadzącego, które podlegają punktacji.

Ocena na koniec laboratorium: 70% * punkt z kolokwiów + 30% * punkty z zadań domowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.