Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja prawna i prawnicza 2502-s1LPC3Z-KP-KPIP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1143
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Kurs został zaplanowany do realizacji stacjonarnej. W razie potrzeby zostaną wykorzystane narzędzia do pracy zdalnej.
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. aktywny udział w zajęciach (30% oceny);

2. zaliczenie na minimum 60% testu końcowego, sprawdzającego znajomość zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach (30% oceny;)

3. przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu komunikacji prawnej i prawniczej (40% oceny).

Skala oceniania:

91-100% - bardzo dobry

86-90%- dobry plus

76-85%- dobry

71-75% - dostateczny plus

61-70% - dostateczny

poniżej 60% - niedostateczny

Zakres tematów:

Tekst prawny a prawniczy; budowa tekstu prawnego; gatunki prawne (konstytucja, ustawa, rozporządzenie)

Co utrudnia zrozumienie tekstu prawnego?

Osobliwości leksyki i składni

Czytamy akty prawne - ćwiczenia

Wybrane gatunki okołoprawne cywilnoprawne (umowa, testament, udzielenie pełnomocnictwa) oraz sądowe (pozew, orzeczenie)

Językowe aspekty postępowań sądowych (zajęcia z sędzią Włodzimierzem Hillą)

Oceniamy dostępność informacji na stronach internetowych sądów; bezpłatny system pomocy prawnej.

Odpowiedzialność karna za wypowiedzi o charakterze deprecjonującym jej odbiorcę (art. 212, 216 kk – zniesławienie i znieważenie)

Reklamy przedmiotem postępowań sądowych

Znaki towarowe i ich zastrzeganie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 112
Małgorzata Gębka-Wolak, Włodzimierz Hilla 20/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 112
Małgorzata Gębka-Wolak, Włodzimierz Hilla 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.