Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Księgowość komputerowa 1100-12-F13fb-KsKom
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W1. Zna i rozumie źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników jednostki.[K_W08]

W2. Zna i rozumie zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną zdarzeń gospodarczych oraz określić ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U03]

U2. Potrafi prawidłowo posługiwać się regulacjami prawnymi w zakresie rachunkowości celem identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej, finansowej i wynikach jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U05]

Metody i kryteria oceniania:

Metody ocenienia:

1. Wejściówki – zaliczenia zdalne z wykorzystaniem Platformy Moodle.

2. Kolokwium końcowe – zaliczenie zdalne z wykorzystaniem Platformy Moodle, Shared Drive lub USOS Mail.

Kryteria oceniania:

- W1 - Wejściówki (1 i 5) "+++"

- W2 - Wejściówki (wybrane problemy ewidencyjne) "+++"

- U2 - Kolokwium końcowe – część 1 (założenie i parametryzacja firmy) "+++"

- U1 - Kolokwium końcowe – część 2 (księgowania operacji gospodarczych) "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Ogólne zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości (UoR) (W1).

1.1. Budowa bilansu i RZiS

1.2. Klasyfikacja kont księgowych

1.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2. System symfonia F-K budowa, moduły zasada działania (W1)

3. Zakładanie i parametryzowanie firmy w systemie symfonia F-K (U2)

4. Ewidencja operacji gospodarczych w systemie symfonia F-K:

4.1. Podstawy prawne zgodnie z UoR (W2)

4.2. Księgowanie w systemie symfonia (U1)

5. Zamknięcie roku w systemie Symfonia F-K (U2)

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja w Power Point

2. Instruktarz przy pomocy komputera i rzutnika multimedialnego

3. Indywidualna praca studenta z możliwością ingerencji przez prowadzącego.

4. Pogadanka wstępna

(rozmowa ze studentami, której celem jest przygotowanie uczestników do tematu zajęć i wytworzenie gotowości do poznania nowych umiejętności)

5. Pogadanka utrwalająca

(rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której wykładowca stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału; ich celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych)

6. Dyskusje, omówienia

(wymiana zdań między prowadzącym i uczestnikami; ich celem jest wspólne rozwiązywanie problemu, uzupełnienie wiedzy oraz kształtowanie przekonań)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:20 - 12:50, sala lab. 1
Tomasz Zimnicki 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)