Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość 1100-12-Z21-0-Prz
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i wdrażania proponowanych rozwiązań - K_U06

- potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, także w przestrzeni rynków globalnych, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych - K_U08.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja samodzielnie wykonanego projektu

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości (W10)

2.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna (W10)

4.Cechy przedsiębiorczej osoby (W10)

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu (W2)

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu (W2)

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans (W2)

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu (W2)

9.Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim: rodzaje ryzyka towarzyszącego przedsiębiorczości, przestrzeń ryzykownych zachowań przedsiębiorcy, podejście do ryzyka i zarządzanie nim (W2)

10.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu (W2)

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskuje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
3 co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Michał Jagielski 11/30 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 29A
Michał Jagielski 24/30 szczegóły
5 co drugi wtorek (parzyste), 16:20 - 17:50, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Kuś 11/30 szczegóły
6 co drugi wtorek (parzyste), 18:00 - 19:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Kuś 19/30 szczegóły
7 co drugi wtorek (nieparzyste), 18:00 - 19:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agnieszka Kuś 17/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)