Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Języki specjalistyczne: Fachsprache Sport 2512-s2GER2L-JS-5
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia będą odbywały się w trybie stacjonarnym, a w razie konieczności zdalnym, synchronicznym, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams lub innej.
Literatura:

Dankert, H. 1969. Sportsprache und Kommunikation, Tübingen.

Digel, H. 1976. Sprache und Sprechen im Sport, Eine Untersuchung am Beispiel des Hallenhandballs, Schorndorf.

Gerneth, G.S. 1971. Zur Fußballsprache, w: Linguistik und Didaktik, Jg. 2 Nr. 7, 200-218.

Lipczuk, R. 1989. Zum Kampf gegen Fremdwōrter in der deutschen und polnischen Turn- und Sportlexik im 19. und Anfang des 20. Jahrunderts, w: Skamandros, Dialog II, Warszawa, 106-114.

Podracki, J. 1978. Wpływ języka sportowego na inne odmiany polszczyzny, w : Kultura Fizyczna 4, 160-162.

Tworek, A. 2000. Język sportu - próba definicji (analiza języka polskiego i niemieckiego), w: Język a komunikacja 1, Język Trzeciego Tysiąclecia, red. Grzegorz Szpila, Kraków, 331-340.

Taborek, J./Tworek, A./Zieliński, L. (eds.). 2012. Sprache und Fußball im Blickpunkt linguistischer Forschung, Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_U1 potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, w tym rolę wiodącą

K_U13 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K02 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

K_K07 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowani typowych działań profesjonalnych (praktyki)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat.

Zakres tematów:

1. Koncepcje języka sportu w językoznawstwie polskim i niemieckim.

2. Terminologia specjalistyczna ogólnosportowa: pochodzenie, rozwój, użycie

3. Wybrana terminologia specjalistyczna wybranych dyscyplin sportowych, przede wszystkim piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, lekkoatletyki, sportów walki, tenisa oraz sportów rowerowych.

4. Wpływ słownictwa sportowego na dziedziny pozasportowe w językach polskim i niemieckim.

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- ćwiczeniowa

- referatu

- okrągłego stołu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 15:45, sala C 3.47
Alexander Jakovljević 5/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)