Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes Plan 1152-12-F13-0-BizPl
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Marlena Ciechan-Kujawa, Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007

2. Sławomir Sojak (red.), Założyc firmę i nie zbankrutowac – aspekty zarządcze, DIFIN, Warszawa 2009;

3. Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, BIZNES PLAN, Poltext, Warszawa 2002;

4. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2020, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

5. Horyzonty Controllingu 2020, Kozak Piotr (red.), 2019, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.

6. Horyzonty Controllingu 2018, Marlena Ciechan-Kujawa, Piotr Kozak, (red.), 2018, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Efekty uczenia się:

W1. Zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych do biznes planów oraz ich analizy, niezbędnych do oceny projektów inwestycyjnych. K_W06

U1. Potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu analizy strategicznej, marketingu, organizacji przedsiębiorstwa do sporządzenia biznes planu. K_U02

U2. Potrafi opracować plan finansowy działalności i ocenić efektywność przedsięwzięcia z wykorzystaniem wybranych metod finansów i rachunkowości. K_U04

K1. Jest gotów do definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych etapów tworzenia biznes planu. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1: Egzamin pisemny +++

Ćwiczenia:

K1: Projekt +++

U1: Projekt +++

U2: Projekt +++

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Pojęcie, funkcje i zasady konstrukcji biznes planu w przedsiębiorstwie.

2. Założenia i procedura sporządzania planu.

3. Merytoryczne i formalne kryteria oceny biznes planu.

4. Typowe zastosowania biznes planu.

5. Elementy typowego biznes planu , w tym streszczenie, profil i zakres działania firmy, założenia planu strategicznego, plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy, załączniki.

Metody dydaktyczne:

wykład, praca w grupach, dyskusja, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kozak 39/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)