Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes plan 1152-12-Z13-0-BizPla
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Marlena Ciechan-Kujawa, Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007

Sławomir Sojak (red.), Założyc firmę i nie zbankrutowac – aspekty zarządcze, DIFIN, Warszawa 2009;

Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, BIZNES PLAN, Poltext, Warszawa 2002;

Efekty uczenia się:

W1. Zna ogólne zasady tworzenia biznes planu wykorzystując wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.

Metody i kryteria oceniania:

Z powodu przedłużającego się stanu pandemii oraz mając na uwadze zalecenia władz Uniwersytetu, dotyczące reżimu sanitarnego w trakcie zajęć w grupach, zaliczenia przedmiotu odbędą się zdalnie na platformie Moodle.

W1. Zaliczenie pisemne - egzamin +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Pojęcie, cechy, cele, funkcje i zasady konstrukcji biznesplanu.

2. Zalety i wady i błędy popełniane przy konstrukcji biznesplanu.

3. Odbiorcy biznesplanu.

4. Elementy struktury i narzędzia biznesplanu.

5. Merytoryczne i formalne kryteria oceny biznesplanu.

6. Standardy IBCS.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kozak 16/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)