Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza i rewizja sprawozdań finansowych 1152-12-F22-AF-AiRSF
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W1 – Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia rewizji sprawozdań finansowych, a także prawidłowości nimi rządzące [K_W04].

Metody i kryteria oceniania:

W1: Egzamin +++

Weryfikacja efektów uczenia się z wykorzystaniem systemu Moodle w formie zdalnej.

Metody dydaktyczne:

1. Wizualizacja treści wykładu z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint.

2. Dyskusje – wymiana punktów widzenia pomiędzy prowadzącym i uczestnikami, czego celem jest wspólne rozwiązywanie problemu, uzupełnienie wiedzy oraz kształtowanie przekonań.

3. Pogadanka utrwalająca – rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której prowadzący stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału, czego celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Zimnicki 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)