Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Internet i technologie cyfrowe 2555-s2KUL1Z-ITC-FNM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Algorytmiczna kultura (2019) „Kultura Współczesna” nr 1(104).

Anderson, Ch. (2008) Długi ogon: ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Poznań: Media Rodzina.

Cutler, Ch. (1999) Plądrofonia, [w:] tegoż, O muzyce popularnej. Warszawa: Zielona Sowa.

Galloway, A. (2008) Język chce by go nie dostrzegać oraz Ręce ubrudzone kodem. „Kultura Popularna” nr 4(22).

Gałuszka, P. (2009) Przemysł muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Internet (2020) Glissando, nr 28.

Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: WAiP.

Jenkins, H., S. Ford i J. Green (2018) Rozprzestrzenialne media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska, M. (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów z kultury Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kamińska, M. (2017) Memosfera: wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Keen, A. (2007) Kult amatora: jak internet niszczy kulturę. Warszawa: WAiP.

Kuźmicz, K. i Sz. Nożyński (2012) Kultura remiksu, a zmiany w muzyce, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, pod red. A. Cybal-Michalskiej i P. Wierzby, s. 227-240. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lessig, L. (2005) Wolna kultura. Warszawa: WAiP.

Lessig, L. (2009) Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: WAiP.

Ling, R., Donner, J., Komórka, PWN, Warszawa 2011.

Mjos, O. (2012) Music, social media and global mobility: Myspace, Facebook, YouTube. New York: Routledge.

Morris, J.W. (2015) Selling digital music, formatting culture. Oakland, CA: University of California Press.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, Sz. (2019) Muzyka bez nośnika? Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie. Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(39), s. 51-67.

Stachowicz, J. (2016) Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Terranova, T. (2008) Wolna praca. „Kultura Popularna” nr 1(19).

Vernalis, C. (2013) Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

-zna podstawową terminologię oraz koncepcje teoretyczne opisujące kulturową specyfikę technologii cyfrowych

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu technologii cyfrowych we współczesnej kulturze i społeczeństwie, w szczególności muzyce

-zna podstawowe fakty z zakresu historii kultury cyfrowej

-wykorzystując zdobytą wiedzę, interpretuje oraz wyjaśnia zjawiska właściwe kulturze cyfrowej

-wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w praktykach i zjawiskach kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca aktywność (30%)

Końcowa prezentacja (70%)

Zakres tematów:

1. Analogowe/cyfrowe

2. Danetyzacja

3. Cyfrowa estetyka

4. Sieci, ekonomie, kultura

5. Wernakularyzacja

6. Algorytmizacja

7. YouTube: Hegemonia/Posthegemonia

8. Realne/wirtualne

9. Cyborgizacja

10. Cyfrowa mobilność

11. Gamifikacja

12. Media społecznościowe

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Dyskusja.

Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 112
Artur Szarecki 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)