Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza modeli ekonomicznych 1000-AD-AnModEk
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Zna przykłady modeli matematycznych w ekonomii (K_W01, K_W03).

W2: Zna zależności między równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi oraz równaniami różnicowymi a zjawiskami ekonomicznymi (K_W01).

W3: Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w analizie modeli ekonomicznych (K_W10).

Umiejętności:

U1: Posługuje się metodami równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych w konstrukcji modeli zjawisk ekonomicznych (K_U01).

Kompetencje społeczne:

K1: Rozumie we właściwy sposób sformułowania pytań i problemów, poprawnie posługuje się terminologią fachową (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny: W1–W2, U1–U2, K2–K3. Kryterium zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów przewidzianych do zdobycia.

Zakres tematów:

• Uwagi na temat zastosowania rachunku różniczkowego oraz równań różniczkowych w ekonomii.

• Modele statyczne i modele dynamiczne w ekonomii.

• Zastosowanie rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w modelach ekonomicznych.

• Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w modelach ekonomicznych.

• Równania różnicowe, układy dynamiczne ciągłe i dyskretne w ekonomii.

• Zastosowanie teorii Lapunowa stabilności układów dynamicznych, teoria bifurkacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład

wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 14:00, sala SS3
Anna Gołębiewska 2/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Matematyki i Informatyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)