Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu 1000-MS1-EmGłos
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1980
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym, wspierane kursem na platformie Moodle.

Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2021 r., odbywają się co tydzień: 6 spotkań w wymiarze dwóch godzin, jedno spotkanie w wymiarze trzech godzin.

Na wypadek konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą realizowane online w sposób synchroniczny za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz kursu na platformie Moodle.Literatura:

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

D. Dąbrowska, A. Dziwińska, Emisja głosu. Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2012.

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa 1998.

A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

B. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela: wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

M. Rokitiańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003.

M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

B. Tarasiewicz, mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2004.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

B. Werner, Głos i jego zaburzenia, Wrocław 2004.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.

Efekty uczenia się:

Studentka/student

- zna podstawową terminologię związaną z emisją głosu i kulturą żywego słowa,

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk z poszczególnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu,

- wykonuje poprawnie ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, rezonansowe, dykcyjne i wyjaśnia ich sens,

- potrafi dbać o aparat emisyjny,

- umie pracować nim bez obciążenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca (kształtująca) obejmująca aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna nieobecność w wymiarze 2 godzin zajęć) oraz wykonywane zadania i ćwiczenia.

Końcowe zaliczenie w formie sprawdzianu praktycznego.

Zakres tematów:

1. Budowa i działanie narządu głosu (źródło dźwięku, generator dźwięku, amplifikatory dźwięku).

2. Choroby narządu głosu.

3. Ogólna higiena życia i higiena głosu: zasady higieny życia osób pracujących głosem.

4. Rola relaksacji w emisji głosu. Wybrane techniki relaksacyjne.

5. Warunki poprawnej fonacji. Ćwiczenia fonacyjne.

6. Znaczenie oddychania dla poprawnej fonacji. Ćwiczenia podparcia oddechowego.

7. Rezonans jako źródło nośności dźwięku. Ćwiczenia w celu uzyskania rezonansu piersiowego i głowowego.

8. Środki wyrazu. Ćwiczenia artykulacji i dykcji.

9. Opracowanie wygłoszenia tekstu.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: pokaz;

Metody podające: opis, pogadanka;

Metody poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, obserwacji.

W wypadku zajęć prowadzonych w trybie zdalnym będą stosowane metody

w kształceniu online: wymiany i dyskusji, metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 18:00, sala SS3
Iwona Kaproń-Charzyńska 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Matematyki i Informatyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)